אאא

 מנין שליחים, לא פעם אחת במבצע לוגיסטי חד פעמי, אלא יום יום, החל מראש חודש וכלה ביום הכיפורים. בכותל המערבי, במערת המכפלה, בקבר רחל, בציון הרשב"י-מירון, עמוקה, בציון האר"י הק', בקבר השל"ה, בציון האוה"ח הק', בציון הרה"ק מזוועהיל ובקבר רבי לייב בעל הייסורים.

מוסרים שמות לישועה >>

בתפילות המיוחדות המתקימות ב-40 ימי הרצון החל מראש חודש אלול ועד אחר יום הכיפורים על תורמי 'קופת העיר', בכל שערי השמים בעשרת המקומות הקדושים בארץ הקודש. כאשר השנה יתקיימו התפילות במתכונת מורחבת, כאשר בכל מקום ומקום מהמקומות הקדושים יעתירו מנין תלמידי חכמים מופלגים ברציפות בכל יום ויום מימי הרצון, כל שם ושם עם בקשתו האישית.

השנה לא מפספסים - מוסרים שמות לישועה >>