אאא

האדמו"ר מסאדיגורה התפלל היום (רביעי) תפילת מנחה ויום כיפור קטן, כנהוג בחצרות בית רוז'ין בערב ראש חודש אלול, בבית המדרש הגדול של החסידות בעיר בני ברק.

לראשונה, יממה אחרי חשיפת הצוואה, התפלל האדמו"ר הצעיר, הרה"צ רבי יצחק יהושע העשיל פרידמן, בחדר התפילה, הדאווען שטיבל, של אביו זצוק"ל.

לאחר מכן יצא אל קהל החסידים שהמתינו בחוץ, ניגש לעמוד ליד העמוד, ונשא דברי חיזוק קצרים לקהל עדת מרעיתו, זקנים וצעירים, שקיבלו עליהם את מרותו.

החסידים פתחו בשירה לכבוד האדמו"ר, שבזמן הניגון הסתיר את פניו בידו, והביט ארצה. בכך, ללא מעמד הכתרה רשמי, החל את הנהגתו כאדמו"ר מסאדיגורה.

בצוואתו, שהודלפה אמש לאחר שעיכבו את ההכתרה בעת ההלוויה ובסיום השבעה, הכריע האדמו"ר מסאדיגורה זצוק"ל כי בנו, פע"ח הרה"צ יצחק יהושע העשיל פרידמן ימונה לאדמו"ר מסאדיגורה.

בסעיף החמישי של הצוואה, קובע האדמו"ר זצ"ל: "הנני ממנה בזה את בני הרב יצחק יהושע העשיל פרידמאן שליט"א, שיהא לאחר אריכות ימי ושנותי ממלא מקומי, שישב על כסאי, כממשיך האדמו"רות "אדמו"ר-מסאדיגורה" ויעמוד בראש אנשי שלומינו חסידי רוז'ין-סאדיגורה וינהיג אותם בכל העניינים כפי שהי' אתי-עמי, אליו יבואו במשאלותיהם והוא יעתיר בעדם לטוב להם, ואני בטוח בזכות אבותי ואבות אבותי הק' שתפילותיו תתקבלנה לרצון וברכותיו תפעלנה ישועות, ועצותיו תהיינה בחכמה בבינה ובדעת, כפי שידעתיו שהוא ראוי להיות איש על העדה, לחלות פני כל ולקבל כל אדם בסבר פנים יפות, עפ"י הדרך שהי' מקובל בבית אבותי ואבות אבותי הק' ובטוחני בעז"ה שימצא חן בעיני אלקים ואדם".

הסעיף השביעי: "בני ממלא מקומי הרב יצחק יהושע העשיל פרידמאן שליט"א בתוקף ההנהגה, יעמוד גם בראש כל המוסדות שבכל אתר ואתר, שנושאים את השם "סאדיגורה" או "רוזין-סאדיגורה", הן באר"י והן בחו"ל, ובכללם הת"תים, הישיבות קטנות וגדולות, כוללים, בתי מדרשות ובתי תפילה, הכל יהי' תחת פיקוחו, הנהגתו ומשמרתו, כולל כל ענייני המינויים במוסדות ובישיבות וכו', וזכותו לערוך שינויים כפי הבנתו, ואנ"ש יתייעצו עמו בכל ענין וענין ויקבלו את דעתו והכרעתו".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בתגובה, פרסמו גורמים מהמחנה האחר בחסידות את המכתב עליו חתומים כל בני וחתני האדמו"ר זצוק"ל, עם ההסכמה לחלוקה לפי ערים. כאשר לצד האדמו"ר הצעיר, יכהן הבכור, פע"ח הרה"צ רבי מרדכי שלום יוסף פרידמן בירושלים, ופע"ח הרה"צ רבי אהרון דב בער יכהן בלונדון.

עוד פרסמו פסק הלכה עליו חתומים גדולי הדיינים והפוסקים: הרב מנדל שפרן, הרב אשר וייס, הרב נפתלי נוסבוים והרב מאיר הייזלר שפסקו כי לאחר העיון בנושא התארים ולאחר ששמעו את דעתה של הרבנית ודעת הבנים, "החלטתה הוא המסילה העולה בית אל לקיים רצון כבו"ק האדמו"ר זצוק"ל ומהלך הנכון והישר על פי תורה".

האחים כולם חתמו על מכתב ובו הם מצהירים כי כל ההחלטות נעשו יחד, "והערעורים בזה אינם אלא ממחרחרי ריב בעלמא". הם הוסיפו, "הננו מבקשים מכל אחד ואחד מכם לשמור עליהם בכל התוקף, ולהזהיר כי הפוגע בהם ח"ו הוא פורץ גדר ופוגע בכבוד אאמו"ר עט"ר כבו"ק מרן אדמו"ר זיע"א".

אך בכל זאת, בפועל, רוב מניין ובניין של חסידי סאדיגורה קיבלו עליהם את מרותו של האדמו"ר, כפי הצוואה של אביו זצוק"ל, גם ללא מעמד הכתרה רשמי.