אאא

קבינט הקורונה אישר הערב (ראשון) את "תוכנית הרמזור" של פרויקטור הקורונה רוני גמזו. התוכנית צריכה עדיין לעבור אישור בוועדה בכנסת ואז תוכנס לתקנות הקורונה - לא לפני ה-6 בספטמבר. 

קבינט הקורונה אישר את מתווה לפתיחה אולמות התרבות בכפוף למגבלות התו הסגול ובערים 'ירוקות': בכל כניסה באולם תותר הכנסתם של עד 100 איש תוך שמירה על מרחק בטיחותי ועטיית מסיכות, עד 1,000 איש סה"כ באולם. ניתן יהיה למלא עד 60% מתפוסת הקהל באולם.

המתווה המלא לבתי הכנסת בחגי תשרי

גם בתי הכנסת ייפתחו אם כי בהנחיות מחמירות במיוחד. התקנות מסדירות לזמן מוגבל את אופן קיום התפילות המתקיימות בחודש אלול ובחגי תשרי בשל חשיבות התפילות במועדים אלה. בתקופת חגי תשרי ניתן יהיה לקיים תפילה במקום בשטח פתוח כפי שהיה מותר עד עתה, גם בחלוקה למתחמים נפרדים בתוך המבנים, כך שבכל מתחם ישהו קבוצות קבועות של 20 אנשים לכל היותר, ובלבד שיתקיימו התנאים לשמירת בריאות הציבור. 

התנאים בהם יש לעמוד הם שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין מתחם למתחם; סימון כל מתחם בסימון פיזי כגון חבל או סרט; הושבה בקבוצות קבועות, ובהושבת אנשים שאינם גרים באותו המקום יישמר מרחק של 2 מטרים, ככל הניתן ולכל הפחות, כיסא ריק ביניהם; מינוי ממונה קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים וההושבה בקבוצות.

במקום שמספר השוהים הכולל בו עולה על 250, יש להעביר תשריט מפורט של המקום והחלוקה למתחמים לאישור מראש של הרשות המקומית ולשכת הבריאות המחוזית.

בנוסף, ניתן לקיים תפילה במבנה ששטחו עולה על 40 מ"ר בכפוף לתנאים המפורטים בתפוסה מרבית השווה לתפוסה המרבית המותרת למבנה בהתאם למודל הרמזור לפי האזור, כשהיא מוכפלת ב- 2 ובמספר הכניסות למקום, ובלבד שהתפוסה המרבית כאמור לא תעלה על יחס של אדם ל-4 מטרים רבועים ועל 1,000 אנשים סך הכול; ואולם לעניין מבנה ששטחו עולה על 240 מ"ר המצוי באזור אדום, יתווספו לתפוסה המרבית כאמור 10 אנשים - אם למבנה כניסה אחת, ו-20 אנשים -אם למבנה יותר מכניסה אחת.

התנאים לקיום תפילה במבנה כאמור הם: הושבה במתחמים בקבוצות קבועות, ולכל קבוצה יוקצה פתח כניסה; בהושבת אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים, ככל הניתן, ולכל הפחות, מרחק של שני כיסאות ביניהם; סימון כל מתחם על ידי מחיצות קשיחות או ניילון כך שלא יתאפשר מעבר בין מתחם למתחם; שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין מתחם למתחם; מינוי ממונה קורונה למקום שיהיה אחראי להסדרת כניסת המתפללים והתנאים הנדרשים; הצבת שלט בכניסה למבנה שבו יצוין גודל המבנה, מספר השוהים המותר ושם ממונה הקורונה; במקום שמספר השוהים הכולל בו עולה על 250, יש להעביר תשריט מפורט של המקום והחלוקה למתחמים לאישור מראש של הרשות המקומית ולשכת הבריאות המחוזית.

הח"כים החרדים אישרו לבסוף את המתווה, למרות התנגדותם הראשונית והוא עבר פה אחד בקבינט הקורונה.

במסגרת תוכנית הרמזור תקבל כל רשות מקומית בישראל ציון בין אפס ל-10 שנובע מהמשתנים הבאים: מספר חולים חדשים לכל עשרת אלפים תושבים בשבוע; קצב גידול מספר החולים בכל הרשויות המקומיות בשבוע; שיעור הבדיקות החיוביות בכל רשות בכל שבוע.

על בסיס המשתנים האלה יינתן הציון לכל רשות. אחת לשבועיים יבדקו את הציון ויעשו ממוצע בסוף השבועיים וזה יגדיר את מעמד העיר. עוד נקבע בהצעה שהסיווג יפורסם לציבור ואף אחד לא יישאר בחוסר וודאות. החלוקה לצבעים תגדיר גם את מגבלות ההתקהלות השונות ואף תוכל להביא לביטול הלימודים ברשויות 'אדומות'.

בינתיים, קבינט הקורונה קיבל את עמדת משרד החינוך שהציע לפתוח את מערכת החינוך כמתוכנן באחד בספטמבר, יום שלישי הקרוב, גם ביישובים שבהם אחוז התחלואה בנגיף הקורונה גבוה. שר החינוך, יואב גלנט, התייחס להחלטה ואמר כי "אסור למנוע מהתלמידים ביישובים אלה להתחיל את שנת הלימודים ללא סיבה מוצדקת".

התקהלות בהתאם למודל הרמזור

באזור "אדום": – מספר האנשים לא יעלה על 20 אנשים בשטח פתוח ועל 10 אנשים במבנה.

באזור "כתום":

*בשטח פתוח - התקהלות עד 50 איש.

*בשטח פתוח של מקום ציבורי או עסקי – לא יותר מ-40% מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק. אם אין תפוסה מירבית – לא יותר מאדם ל-4 מ"ר, והכל עד 50 איש לכל היותר.

*במבנה- התקהלות עד 25 איש.

*במבנה של מקום ציבורי או עסקי – לא יותר מ - 20% מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק, ואם אין תפוסה מרבית – לא יותר מאדם ל – 4 מ"ר, והכל עד 25 איש לכל היותר.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

באזור "צהוב":

*בשטח פתוח- התקהלות עד 100 איש.

*בשטח פתוח של מקום ציבורי או עסקי – לא יותר מ-60% מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק, ואם אין תפוסה מרבית – לא יותר מאדם ל-4 מ"ר, והכל עד 100 איש לכל היותר.

*במבנה - התקהלות עד 50 איש. במבנה של מקום ציבורי או עסקי – לא יותר מ - 40% מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק, ואם אין תפוסה מרבית – לא יותר מאדם ל – 4 מ"ר, והכל עד 50 איש לכל היותר.

באזור "ירוק":

*בשטח פתוח: התקהלות עד 250 איש.

*בשטח פתוח של מקום ציבורי או עסקי – לא יותר מ-80% מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק, ואם אין תפוסה מרבית – לא יותר מאדם ל-4 מ"ר, והכל עד 250 איש לכל היותר.

*במבנה - התקהלות עד 100 איש.

*במבנה של מקום ציבורי או עסקי – לא יותר מ - 60% מהתפוסה המרבית המותרת לפי רישיון העסק, ואם אין תפוסה מרבית – לא יותר מאדם ל – 4 מ"ר, והכל עד 100 איש לכל היותר.