אאא

קהל רב השתתף בשמחת ברית המילה לנינו של האדמו"ר מנארול שהתקיימה בבית המדרש דחסידי נארול בבני ברק.

הרך הנולד הוא גם נכדו של הרבי מזידיטשוב, והרה"צ רבי זלמן שפירא, ראש הכוללים בחסידות נארול, וחתן האדמו"ר מנדבורנה זצוק"ל.

בסנדקאות כובד הסבא הרבי מנארול, ולאחר הברית נערך מעמד 'לחיים טיש' לכלל המשתתפים.

צפו בגלריה של הצלם יהודה פרקוביץ