אאא

במרבית החסידויות בישראל, כבר נמכרו מקומות התפילה בבתי הכנסת בצל האדמו"רים, אך הערב (שני), הוחלט בחסידות קרלין, לבטל את תפילות ראש השנה.

לאלפי חסידי קרלין, המגיעים מידי שנה לשהות בצוותא בימי ראש השנה בירושלים לצלו של האדמו"ר, נודע כי הוחלט להשאיר כל אחד במקום מגוריו, וזאת בשל המצב, ובשל הרצון לשמור על ההנחיות של משרד הבריאות.

בהודעה מיוחדת שיצאה מטעם הנהלת המוסדות נכתב, כי "בתקופה האחרונה הושקעו כוחות רבים כדי שנוכל להתפלל יחד בימי הרת עולם, ימי ראש השנה בצילא דמהימנותא כמצווה עלינו מפי רבותינו הקדושים והטהורים לדורתיהם, וכי נעשתה השתדלות גדולה ומיוחדת להתמודד עם ההגבלות אשר הציבו אנשי הרפואה, תוך בחינת כמה וכמה פתרונות שעלו וירדו למען המטרה החשובה".

המכתב שנכתב
המכתב שנכתב

עוד נכתב כי "למגינת לב, לא אסתייעא מילתא, עקב העמידה הנחרצת שלא להתפשר בסטנדרטים המחמירים ביותר בכל מה שנוגע לפיקוח נפש, ואשר אי לכך יתפללו קהל אנשי שלומינו די בכל אתר ואתר, איש על מחנהו ואיש על דגלו, בבתי הכנסיות של אנ"ש בערי מושבותם לפי ההנחיות של משרד הבריאות".

יצוין, כי מידי שנה נוהגים בקרלין להקים בירושלים אוהל תפילה גדול עם כ-5000 מקומות ישיבה ועמידה, וכי בהחלטה זו הופכת חסידות קרלין ככל הנראה לחסידות היחידה בישראל שחסידיה לא יתפללו בצוותא בימי ראש השנה, זאת לאחר שגם בחסידות גור, נמצא מתווה חלקי לכאלפיים חסידים שיוכלו להתפלל עם האדמו"ר.