אאא

אנו חוזרים 83 שנים אחורה, חודש אלול תרצ"ז, בעיירה מרינבד מתכנסים גדולי ישראל לדון על הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל.

בפרקים הקודמים הבאנו את דעתם של רבי אליעזר סילבר, הריש"א לוין, הרבי מסדיגורה, הגרי"ל צירלסון והאדמו"ר רבי דוד בורנשטיין מסוכטשוב, שנקטו בעד הקמת המדינה, וכן את דעתם של הגר"א ווסרמן ורבני חב"ד שללו לחלוטין את הקמת מדינת ישראל. היום נדע איזו החלטה קבלה מועצת גדולי התורה.

• • •

למעשה, מועצת גדולי התורה תמכה בהקמת מדינה יהודית שתשמור על ההלכה, ושללה בתוקף לוותר על חלקים מארץ ישראל כפי שהובאו בידי ועדת פיל הבריטית.

נביא מעט מההחלטות כפי שנכתבו באגרות רבי חיים עוזר סימן תתל"ט. וכך נכתב:  "החלטות אלו נקראו בכנסיה הגדולה השלישית במארינבאד, בחודש אלול תרצ"ז, ע"י הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל אב"ד לוצק.

"קיום מדינה יהודית היא אפשרית, רק אם המדינה מכירה את חוקי התורה בתור החוקה היסודית שלה, ושהנהלתה היא עפ"י התורה.

"מדינה יהודית המסרבת להכיר בתורה כחוקתה, מתכחשת למקור ישראל ושוללת את הצביון הנכון של הלאום והיא חותרת בה תחת קיומה, ישוב יהודי כזה אינו יכול להיקרא בשם מדינה יהודית.

"מועצת גדולי התורה מצהירה שגבולות ארצנו הקדושה נקבעו ע"י השי"ת בורא שמים וארץ בתורתו הקדושה לכל הדורות, ובלתי אפשרי משום כך שעם ישראל מצדו יביע שינוי ועמדה שהיא בנושא זה.

"מועצת גדולי התורה פונה לכל יהודי העולם בקריאה חמה ונלהבת לבוא בשעה חמורה ומכרעת זו לעזרת אגודת ישראל בעבודת הבנין שלה בארץ הקודש עפ"י רוח התורה והאמונה, ולעזור לה במלחמתה להצלת קדושת ארץ ישראל וטהרתה, ובהתאבקותה לחיזוק הישוב החרדי, בהתאמצותו להטביע את חותם התורה והאמונה על כל ארה"ק. עיני כל ישראל נשואות אל ארץ הקודש, ארץ שכל פיות פונים אליה, בתקוה שאור חדש על ציון יאיר והיה ה' למלך על כל הארץ".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

• • •

כבר הזכרנו שהיו קולות שונים טרם קבלת ההחלטה (מה שמסתבר, שחלקם התייעצו עם גאב"ד בריסק שהתנגד בחריפות), ולבסוף ההחלטה התקבלה ברוב קולות בתמיכת כל האדמו"רים וכן מרנן ורבנן הגאונים הגר"ז סורוצקין, הגרי"ש כהנמן, ראש ישיבת טעלז הגרא"י בלוך, הגרי"ז צירלסון, הגר"א לוין ועוד. לעומתם עמדו על המשמר הגאונים הגר"א וסרמן, הגר"א קוטלר ועוד שטענו כי אסור להקים מדינה יהודית לפני ביאת המשיח.

הצופה מבשר לקוראיו על מועצת גדולי התורה שלא דחו את האפשרות של הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל
הצופה מבשר לקוראיו על מועצת גדולי התורה שלא דחו את האפשרות של הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל
הגדלה

הערת סיום: בשיחה שערך כותב השורות עם צאצא לבית בריסק, הלה טען בתוקף שברור בימינו ש"מועצת גדולי התורה" טעתה בכך שהיא תמכה בהקמה של מדינה יהודית כהלכתה, ואנו רואים בימינו ש"לא דובים ולא יער", והמדינה היא הפך "דעת תורה", מחללים שבת, עורכים מצעדי תועבה בירושלים עיר הקודש, ומוטב היה ש"מועצת גדולי התורה" היו מקשיבים באותה שעה למרן הגרי"ז סולוביצייק מבריסק שרק לו הייתה "דעת תורה" אמיתית באותה שעה.

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, השם דגש על ההיסטוריה התורנית של ארץ ישראל, מדריך טיולים, ובעלים של סוכנות הטיולים 'ישראל בשטח'
    לפרטים נוספים נא לפנות: sisraerl@gmail.com