אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קל"ב  

 ההסבר הקצר לפרק קל"ב

 

  • ההסבר המורחב לפרק קל"ב:   

 

פרק קל"ג 

 ההסבר הקצר לפרק קל"ג

 

  • ההסבר המורחב לפרק קל"ג:   

 

לכל הפינות והפרקים הקודמים - לחצו כאן