אאא

ראב"ד העדה החרדית, הגאון רבי משה שטרנבוך, המכהן כראש הישיבה הגדולה בבית שמש, הגיע בפעם הראשונה לשהות עם תלמידיו ביום הדין.

הגר"מ, המתפלל בדרך קבע ב'ימים הנוראים', בבית מדרשו - 'הגר"א' - בשכונת הר נוף בירושלים, חרג השנה בשל נגיף הקורונה ממנהגו, והלך לשהות לצד תלמידיו בישיבה בבית שמש.

קודם תפילת ערבית של היום הראשון והשני, נשא הגר"מ דברי חיזוק והתעוררות , ולאחר מכן עבר להתפלל לפני העמוד, ברגש ובבכיות.

בנוסף, הגר"מ דיבר לפני התקיעות, והזכיר את זכר רבותיו, כאשר לאחר מכן שימש כ'מקריא' לתוקע. לאחר התפילה, אף נוסף סדר תקיעות מיוחד לצאת ידי כל השיטות.