אאא

יום כיפור השנה יעמוד בצל נגיף הקורונה והסכנות הכרוכות בכך. הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו, נותן הנחיות הלכתיות ליום הכיפורים - לחולים ולבריאים.

בפתח דבריו אומר הרב לאו:  "לצערנו אינו דומה יום הכיפורים בשנה זו לימי הכיפורים שאנו רגילים בהם. המגפה הקשה שפקדה אותנו ואת העולם כולו "רבים חללים הפילה", ועדיין מכה בנו בכל עוזה".

"העולם עומד חסר אונים ואינו מסוגל למגר, בשלב זה, את הנגיף. אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים להתפלל ולבקש שימנע מגיפה מנחלתו ומהעולם כולו וישלח במהרה רפואה שלימה לכל יצוריו".

ולכן, אומר הרב לאו: "המציאות בה אנו נמצאים בימים אלו מחייבת התייחסות כיצד חובה עלינו לנהוג, מבחינה הלכתית, וליתן מענה שיסודו מושתת על "חמירא סכנתא מאיסורא", ולקיים את היסוד של 'וחי בהם ולא שימות בהם'".

"ראשית דבר, חובה לפעול על פי ההנחיות שניתנו ע"י האחראים על המאבק בנגיף זה. גם אני שומע שמנסרות בחלל העולם שאלות מדוע ישנן הנחיות שונות לגבי תחום זה או אחר". 

אלו ההנחיות

טבילה בערב יום כיפור

טבילת גברים במקווה ערב יום הכיפורים. המקוואות המיועדים לטבילת גברים עמוסים מאד בערב יוהכ"פ והם מהווים מקום סכנה.

בשנה זו נכון להקל בתשעה קבין מים (בדרך שכתב שו"ת מנחת יצחק ח"ד סי' כא) וכן טבילה במים שאובים (משנה ברורה סי' פח סע"ק ד).

מי חייב לצום ומי לא

• מי שנמצא בבידוד יצום.

• חולה קל מאומת שאין ולא היו לו כל תסמינים יצום.

• חולה קל מאומת שהיו לו תסמינים, תוך חמישה ימים מעת האימות לא יצום. ואם חלפו חמישה ימים וכבר אין לו   תסמינים – עד עשרה ימים ישתה ויאכל לשיעורים.

• חולה במצב בינוני או קשה לא יצום. גם אם הוא קיבל אישור שהבריא עדיין המערכת החיסונית שלו חלשה ועל כן עד שלשה חדשים מהמחלה ישתה ויאכל לשיעורים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

שיעורים

• כמות השיעורים היא: כל 9 דקות. אכילה עד 27 גרם אוכל. שתיה עד 37 מ"ל. נכון להכין מראש כוס מדידה עם סימון לשיעורים אלו.

מה להתפלל בבית

• היות שמצות היום היא לצום, לכן בכל מקרה בו יש חשש קל או ספק כלשהו עדיפה תפילה ביחיד בבית תוך שמירה על תנאי אוורור מתאימים.

• המתפלל ביחיד יאמר י"ג מידות רק בניגון הטעמים כקורא בתורה. וידוי ואבינו מלכנו אומר כרגיל וכן הזכרת נשמות.

• נכון להוסיף בכל התפילות את הסליחה "א-ל נא רפא נא תחלואי גפן פוריה", המיוסדת על פי המשנה בתענית טו ע"א.
נישא את עינינו לאבינו שבשמים לרחם עמו. נקבל על עצמנו עול מלכות שמים ונבקש "מן המצר קראתי י-ה" ויתקיים בנו "קולי שמעת אל תעלם אזנך לרווחתי לשועתי".