אאא

בעקבות "קטני אמונה" שגיחכו על המנהג הקדוש של ק"ק חסידים שנכנסים בימי הקיץ למעיינות עם בגדים, למרות שכותב השורות הביא סיוע מרבי זעירה שנהג לעשות כך בנהר הירדן, ובעקבות התאריך שהינו ערב יום הכיפורים - וכבר דרשו רבותינו "פורים ככיפורים", בהתחשב בגזירה הקשה של הסגר המעציב את דרי ארץ ישראל, הלכנו לשמוע "דעת תורה" חסידית צרופה במעונו של כ"ק אדמו"ר מברדיטשוב שליט"א.

הרבי מברדיטשוב: "ידוע מהרבה צדיקים שהיו מגיעים למקווה והחסידים היו אומרים להם לטבול עם הבגדים, וכך היה הרבי מריבניץ (רבו של הזמר מרדכי בן דוד). לרבי מריבניץ היה תלמיד בשם רבי סנדר שפיגלר, שכיהן כאדמו"ר מלאז'. הוא התגורר ברחוב עזרא בירושלים, ולא היו לו ילדים לאחר החתונה.

"הוא ידע שכשמורו ורבו הרבי מריבניץ במקווה, היה אפשר לפעול ישועות כמו הרבה צדיקים, המפורסם מביניהם הוא הרבי שלומק'ה מזוועהיל שכשהיו במקווה היו פועלים ישועות, והרבי סנדר שפיגל – אדמו"ר מלעז' המתין לרבו מרמניץ במקווה, ואז כשהרבי מריבניץ היה בתוך המים טובל ומייחד ייחודים נוראים ונשגבים, קפץ רבי סנדר שפיגל לתוך המקווה עם הבגדים ודרש בן זכר ממורו ורבו".

"יש לציין שהרבי סנדר שפיגל שקל שלוש מאות חמישים קילו (הרבי אכל לפני התפילה, כשהוא מנמק בלשונו הטהור: "יש מצוות עשה, ויש מצוות לא תעשה", ואז הוא הוסיף: "עשה דוחה לא תעשה", כשכוונו זי"ע, שהאכילה היא דוחה את התפילה, כמו שהרבי מחב"ד שאמר עדיף להתפלל ולחשוב על הקב"ה, מאשר להתפלל ולחשוב על האוכל, ולכן הוא הקפיד לאכול לפני התפילה. באידיש זה נשמע יותר טוב...)

"הרבי מריבניץ הקפיד לתקן את הניצוצות בתוך המים, ובאותו רגע שהוא קפץ עם הבגדים למים, אמר לו הרבי מריבניץ כעת נושעת בבן זכר!

וכך היה, ויהי לפלא!

"את המעשה המבהיל הנ"ל סיפר לי הרב מרדכי רוטמן גבאי של הרבי מריבניץ שהיה עד למעשה זה".

האם הייתה טראומה למי שראה מעשה מבהיל זה?

"יתכן, אבל זה מראה את מסירות הנפש של מבקש הישועה והוא קיבל את הישועה.

"הרב סנדר שפיגל, האדמו"ר מלעז' היה צדיק, והיו שאמרו עליו בצחוק "אדמור מצ'אצ'א" כי הוא היה מעט שמן... הוא מחותן עם רבי יעקב מאיר שכטר, היה יהודי בעל צדקה גדול ביותר.

"כשלמדתי בט'שעבין ראיתי אותו בשתיים בלילה מחלק קופסאות לעניים, כיון שהוא היה שמן הוא לא היה יוצא מהאוטו ואנחנו בחורי ישיבה יצאנו אתו לחלק את הקופסאות של מזון לעניים".

יפה, זה מראה את הנהגתו הטהורה של הרבי מברדיטשוב לעזור ולסייע לכל עמך ישראל, "עוד מנערותו יתנכר נער..."

"כן".

בכתבה נטען על החיבוב מצוה של רבי זעירה שטבל בנהר הירדן עם הבגדים וכך נוהגים החסידים בימינו, יש לרבי מה להוסיף על כך?

"אכן, מפני חיבוב ארץ ישראל, רבי זירא רצה להיכנס לארץ ישראל, בימינו בחורי הישיבה החסידים נכנסים עם בגדים מרוב צניעות, ומחשש שיבואו נשים ויוכלו לברוח - הם נכנסים עם בגדים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"יש עוד סיבה, יש צדיקים בדור הזה, אני לא יכול להגיד שמות, אבל יש בימינו צדיקים שהולכים עם התלמידים שלהם למקווה והם אומרים לאדמו"ר: 'אולי תטבול במים עם בגדים כמו הרבי מריבניץ'.

"וכך ראינו גם את הנהגתו של אדמו"ר מברדיטשוב, שנהג כך כי החסידים ביקשו, ויש לך את התיעוד.

"כידוע ה"מאור ושמש" כותב שהאדמו"רים החדשים הקב"ה נותן בהם כוח לעשות מופתים יותר מהמבוגרים. וכשהייתי בשבע ברכות אצל ח"כ הרב טעסלר, הוספתי שגם הח"כים הצעירים מקבלים כוח יותר מהמבוגרים כמו האדמו"רים".

ישר כח לרבי שליט"א

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, חוקר עמית במכון 'עד הנה' לחקר יהדות גליציה ובווקבינה, מרצה ומדריך טיולים
    להזמנות סיורים והרצאות, נא לפנות: sisraerl@gmail.com