אאא

בחצר הקודש סאדיגורה בירושלים נערך ביום חמישי האחרון מעמד ה'תשליך', מנהג הכפרות ואמירת הסליחות בהשתתפות האדמו"ר והחסידים.

לאחר תפילת מנחה נאמרו התפילות והפסוקים בסדר המקובל בסאדיגורה, כאשר לפני התיבה ניגש הרה"ח חיים ברוך היזרעאלי. 

לאחר מכן נערך מעמד ה'תשליך' במהלכו ערך הרבי 'לחיים' תוך שהחסידים שרים מניגוני ימים הנוראים.

בחצות הלילה עבר הרבי לפני התיבה לאמירת סליחות, ולאחר מכן נכנס לחדרו וערך את מנהג הכפרות, וכשסיים יצא שוב להיכל בית המדרש לצורך שחיטת התרנגול ע"י השוחט הרה"ח רבי אפרים גרויז וקיום מצוות כיסוי הדם.

יצויין כי המעמד נערך כשהמשתתפים אינם שומרים על מרחק וללא חבישת מסיכות, למרות התפשטות ה'קורונה'.