אאא

גדולי פוסקי ההלכה החרדיים יוצאים בפסק הלכה ברור ונחרץ, ערב יום הכיפורים, בדבר החובה הגמורה לעטות מסכה - שתכסה את האף ואת הפה.

"לדעת רופאים ומומחים וכפי שהוכח במציאות, חבישת מסיכה יש בה בכד להוריד במידה רבה את סיכון ההדבקה בנגיף ה'קורונה'", כותבים הרבנים ומציינים כי למרות הקושי שבדבר, "מחויבים אנו לשמור על חיינו וחיי כל איש ישראל שבסביבותינו".

הרבנים מזהירים כי מי שלא ינהג כן עלול לגרום נזק גדול לקיום התורה והתפילה כתוצאה מהתפשטות המגיפה.

"לפיכך, על-פי ההלכה", הם פוסקים, "חובה גמורה לחבוש מסיכה, שתכסה את הפה והאף (שכידוע ה'נגיף' מתפשט גם מהאף), ושתהא מהודקת לפנים כל משך השהות בסביבות אחרים, ובשעה זו היא חובה גמורה ככל החובות המוטלות על איש יהודי".

הרבנים מדגישים כי גם מי שהחלים מהחולי יקפיד לחבוש מסיכה בהימצאו בסביבת אחרים "משום תקנת הכלל".

החתומים על המכתב הם הגאון רבי יצחק זילברשטיין, הגאון רבי יהודה סילמן, הגאון רבי שריאל רוזנברג, הגאון רבי צבי ובר, הגאון רבי מנחם מנדל לובין, הגאון רבי יצחק מרדכי הכהן רובין, האון רבי דוד אריה מורגנשטרן והגאון רבי ישראל גואלמן.