אאא

"זה ממש מגיפה, זה מתפשט לאלפים כל יום, וגם אנשים בריאים צעירים זקוקים לאשפוז, צריך להיזהר, עם כל אמצעי הזהירות שהרופאים אומרים", כך התבטא אמש ראש הישיבה, הגאון רבי גרשון אדלשטיין, בשיחה מיוחדת שעסקה בחובת הזהירות בכל הקשור לנגיף הקורונה.

בפתח דבריו אמר ראש הישיבה: "כולם יודעים את המצב של המחלה של קורונה, זה ממש מגיפה. אלפים-אלפים, וגם צעירים גם כן מאושפזים במצבים קשים, וגם הבריאים מפחדים מהמחלה ונזהרים, נמצאים בבית וסובלים מאד. זה ממש מגיפה, זה מתפשט לאלפים כל יום, וגם אנשים בריאים צעירים גם כן זקוקים לאשפוז".

"הרבה סובלים", הוסיף הגר"ג אדלשטיין: "אבל מובא בגמרא שהכל בידי שמים, זה דבר אחד, ודבר שני כל דעביד רחמנא לטב עביד, זה לטובתי, אני לא יודע למה, אבל זה לטובתי, הקשיים הם לטובתי! למה זה לטובתי אני לא יודע, אבל זה לטובתי, כך הגמרא אומרת. זה קושי, אבל זה לטובתי".

ראש הישיבה הוסיף: "אם הולכים עם האמונה שכל דעביד רחמנא לטב עביד, אז זה לטובתי כל מה שאני סובל. כל מה שסובל החולה וכל מה שסובל הבריא מכך שהוא מפחד מהמחלה, זה הכל לטובתי, ואם הולכים עם האמונה שזה לטובתי, הרי זה מרגיע. לדעת שזה לטובתי, זה מרגיע את הקשיים".

רה"י קבע כי: "למעשה צריך להיזהר, עם כל אמצעי הזהירות שהרופאים אומרים, מסכה, ואפילו תפילה בחצר, באוויר, וגם עם מרחקים, עם כל הזהירות. להיזהר מה שיותר זהירות, זה חיוב, ונשמרתם לנפשותיכם, שמור נפשך. ומקיימים בזה מצוה. זה גם 'לטב עביד' וגם יש לי מצוה. הקשיים האלה יש בזה מצוה, שמור נפשך מאד, מצוה של שמירת הנפש".

"צריך מאד זהירות", הוסיף הגר"ג: "וצריך להזהיר על זה: סוכות זה יום טוב, להתארח זה מסוכן, לא כדאי, לא להתארח! גם בפסח היה ככה, כל אחד היה בבית שלו, אחרת זה מסוכן, יש סכנה של הידבקות, וזה לא רק הידבקות, זה מדביק אחרים גם כן! אם אני מזמין אורח אני מדביק אותו! אז לא להזמין, ואם מזמינים – לא לבוא! ואם הוא יקפיד? שיקפיד! להגיד לו שזה מסוכן, להגיד לו שכך ההוראה, שהרופאים אומרים את זה. אז יוצא שהזהירות זה גם כן מצוה, ומידה כנגד מידה אם נזהרים אז מן השמים יש סייעתא דשמיא להיות בריאים".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ראש הישיבה הדגיש: "צריך שתהיה אווירה של שמחה בבית, בבית שבגלל המצב יש קשיים שצריך להיזהר עם כל הזהירות, אז צריכים גם לראות שיהיה אווירה נעימה, באווירה של הומור, כמובן לא ליצנות, אבל אווירה של שמחה, אווירה נעימה".

באשר לסיבה שהקב"ה הביא עלינו את המגיפה, התבטא הגר"ג: "צריך לדעת מה הסיבה של המחלה, המגיפה, מה הסיבה? פעם היו בזמן התוספות יום טוב היו גזירות שהגויים גזרו, והתוספות יום טוב נתגלה לו מן השמים שזה בגלל שמדברים באמצע התפילה. מה עשה? תיקן 'מי שברך' למי שלא מדבר בזמן התפילה, כדי לתקן את זה. התוספות יום טוב ידע מה הסיבה של הגזירה, היום אין תוספות יום טוב, ומה הסיבה של המגיפה, אנחנו לא יודעים.

"אך מסתבר, שכמו שחטא החורבן היה בגלל שנאת חינם, ומסתבר שחטא 'בין אדם לחברו' נמשך, וכל ישראל ערבים זה לזה, אז כל מה שיש יותר אהבת הבריות בין התלמידי חכמים זה משפיע גם על המון העם. באיגרת של החזון איש כתב שבמקום שיש בעל תורה אמיתי אז יש השפעה על כל הסביבה, רואים השפעה, אפילו שהוא לא מדבר, ולא אומר שום דרשות אבל כשיש בעל מדרגה – זה משפיע.

"אנחנו בני תורה, ומה שאנחנו יותר נתחזק במידות טובות, העיקר זה מידות טובות, וגם תורה כמובן, זה ישפיע ממילא על כל הציבור, וממילא אז כבר לא יהיה חטא, ולא תהיה מגיפה, והכל יסתדר. זה מה שהמצב מחייב".