אאא

ראש ישיבת 'גרודנא אשדוד', הגאון רבי משה שמידע, מבכירי ראשי הישיבות של "הפלג", יצא במהלך שיחתו לבני הישיבה למתקפה חריפה נגד השלטונות שלדבריו "רוצים לשלוט בעולם התורה ולסגור בתי כנסיות".

בשיחה שמסר במוצאי יום הכיפורים לבני הישיבה בבית המדרש החדש שנחנך החודש אמר הרב שמידע: "לא מעניין אותם לא תורה ולא גדולי תורה. הם רוצים להוכיח שהם שולטים בעולם התורה. לא מעניין אותם לא כבוד התורה ולא כבוד תלמידי חכמים".

עוד הוסיף ראש ישיבת 'גרודנא אשדוד' ואמר: "צריכים לדעת ולהבין את זה היטב זה מה שאנחנו אומרים, אכפת להם שיהיה תפילות ולימוד לפי תקנות? זה מה שמעסיק אותם? למה הם לא סוגרים לגמרי?  בטוח שהיו מקבלים גיבוי גם לזה. לא חושב שמישהו יחלוק על זה". 

"למה לא סגרו לגמרי? אחרי שחלק גדול מעולם התורה נהרס, אישרו בצורה מסוימת לפתוח. הם לא מחפשים תורה, אלא להוכיח שהם שולטים בתורה, אנחנו שולטים שתתפללו שתלמדו. הם מעדיפים לא לסגור, אלא שיהיה קיים תחת שליטתם".

לדבריו, "הם רוצים לשלוט בעולם התורה, רק צריך לפתוח את העיניים ולבחון את הדברים היטב".

הוראת רבני "הפלג" לפתוח את בתי הכנסת והישיבות למרות ההנחיות שאוסרות זאת, באה לידי ביטוי בדברי ראש הישיבה שהוסיף: "על זה רבותינו יצאו והורו אם זו הגזירה לשלוט בעולם התורה נכנסים לתכנים לפשרות ולעוד הרבה דברים, על זה צריכים את רבי חנינא בן תרדיון. הוא לא נתן להם לשלוט בעולם התורה".

 (צילום: יהושע פרוכטר)
 (צילום: יהושע פרוכטר)
 (צילום: יהושע פרוכטר)
 (צילום: יהושע פרוכטר)