אאא

סקר של פיקוד העורף שהגיע לידי 'ככר השבת', בנוגע לחשיבה הישראלית על הנגיף שחדר לחיינו, מעלה נתונים מעניינים, כשרוב הישראלים בטוחים, כי הקורונה כאן, כדי להישאר, לפחות בשנה הקרובה.

יצוין, כי סקרים כאלה נעשים מדי תקופה, מתוך מטרה לבחון את יכולת ההתמודדות של החברה הישראלית עם הנגיף והשלכותיו, ואת החוסן והאיתנות החברתית הנדרשים להתמודד עם הנגיף.

מהסקר עולה כי בניגוד לעבר, הציבור מבין כיום כי ההתמודדות  עם הקורונה עוד ארוכה לפנינו. כשליש מהציבור בישראל מעריכים כי ההתמודדות עם הקורונה תימשך לפחות עוד חצי שנה. וקצת יותר משליש מעריכים כי ההתמודדות תהיה ממושכת יותר – מעל שנה.

מהסקר עולה כי כשני שלישים מהציבור מאמינים כי הנגיף מסכן חיים, ועם זאת אנשים חוששים יותר להדביק אחרים מאשר להידבק בעצמם.  מבחינה זו הסקר מצביע על נקודה ראויה לשבח ועל כך שבציבור בישראל ישנה תחושה של ערבות הדדית, ודאגה לזולת.

 מתנדבים משמחים חולי קורונה במחלקת קורונה (בית החולים לניאדו)

יחד עם זאת, התחומים המטרידים ביותר את הציבור בעקבות הקורונה הם שלושה: היבטים כלכליים, תחושת אי הוודאות, ואופן ניהול המשבר.

שאלה נוספת שנשאלה בסקר ניסתה לבחון עד כמה הישראלים מאמינים כי יש להם את המסוגלות להתמודד עם הקורונה והשפעותיה? לצערנו כאן התשובות פחות מזהירות.

לעומת הסגר הראשון, ניכרת ירידה משמעותית בתפיסת מסוגלות ההתמודדות לטווח הקצר ובפרט בטווח הארוך. כרבע מהמשיבים על הסקר השיבו כי יוכלו להתמודד "במידה מועטה" או "כלל לא" במידה וההתמודדות תהיה ממושכת. שיעור גבוה מהמשיבים (86%) מעריכים כי בלימת התפשטות הקורונה בישראל תלויה במידה רבה בשיתוף הפעולה של הציבור. זוהי בעצם התמודדות משותפת ומאמץ משותף.

עוד נתון שמחמיא לנו כיהודים המתנהלים בערבות הדדית: 60% מהמשיבים הצהירו כי הם סומכים על כך שאנשים בסביבתם יבואו לעזרתם במידה ויחלו.

לסיכום הממצאים מתוך סקר עמדות הציבור של פיקוד העורף, נראה כי הציבור מודע לכך שהקורונה עומדת ללוות אותנו זמן ארוך, וכי יש לה השלכות ארוכת טווח על חיינו.

הציבור מוטרד מאופן ניהול המשבר, הוא מגויס למניעת הדבקה וחש תחושת בטחון בתמיכה הקהילתית וערבות הדדית.  נראה כי המשך המאבק בהתפשטות הקורונה תלוי בניהול נכון של המשבר, במתן מענה כלכלי, ומעל הכל - בהתגייסות ציבורית לקטיעת שרשראות ההדבקה ומעגלי התחלואה.