אאא

רבני העיר בני ברק, הגאונים רבי חיים יצחק אייזיק לנדא, רבי שבח צבי רוזנבלט ורבי מסעוד בן שמעון, יוצאים היום (חמישי) בקריאה משותפת לקראת חגיגות שמחת תורה בצל מגיפת ה'קורונה'.

תחת הכותרת: "נגיל ונשיש בזאת התורה, כי חיים היא לנו עוז ואורה", פונים הרבנים "לתושבי עירנו היקרים, ישמרם צורנו ויגן עליהם", וכותבים כי "לקראת יום שמיני עצרת - שמחת תורה, בו מתעלים כל עבודות הימים הקדושים על ידי שמחה של תורה, באנו בזה לעורר את הציבור היקר לקיים מצוות היום יחד עם הזהירות הנדרשת בעת הזאת שלא להינזק וח"ו לא להזיק אחרים".

ואלו הוראות הרבנים:

  • כדי שיתאפשר שמירת מרחק, ניתן לקיים מניני ההקפות בשילוב של חצרות בית הכנסת ובית הכנסת עצמו כאשר אלו רואים את אלו ובזה נחשבים כולם לציבור אחד. כשאפשרי, ישנה עדיפות לתפילה במרחב הפתוח.
  • יזהרו לשמור מרחק פיזי אחד מהשני, וכן להקפיד בעטיית כיסוי פה ואף בכל עת שנמצאים בין הציבור.
  • כדאי להתנהל בריקודים, כשכל אחד רוקד במקומו בלא נתינת יד אחד לשני ורק אלו שכובדו בהקפה ירקדו מסביב לבימה.
  • המתכבדים בהקפה, יזהרו שלא להצמיד הפנים למעיל הספר תורה, וכן לאחר החזקת הספר העובר מיד ליד, לחטא את הידיים.
  • יזהרו מלנשק הס"ת בפה, אלא ינשקו באוויר מרחוק. והעולה לתורה הנוגע בספר יחטא ידיו אחר העליה.
  • לכתחילה כדאי להימנע מקידוש בביהמ"ד. לעורכים קידוש בביהמ"ד יש לקצר בעריכת הקידוש שיהיה רק קידוש ומקום סעודה ולא ישבו יחד סביב השולחנות באריכות הזמן.
  • נשים הרוצות להשתתף בהקפות, יש לאפשר להם (שהרי חלק נכבד להם ביוקר ולימוד התורה). אך באופן שיתחלפו ביניהם להימצא כל אחת רק בחלק מזמן ההקפות כדי למנוע צפיפות בעזרת נשים.
  • בעליית כל הנערים יכסה כל אב את בניו בטלית בעמדו על מקומו, ויאמר עמו את ברכות התורה. ולא יצטופפו יחדיו סביב הבימה".

לסיום, כותבים הרבנים: "השי"ת יקבל תפילותינו והקפותינו לרצון, ישקיף וירא שמחת בניו בתורתו ובמצותיו וישלח לנו ישועה והצלה ויקוים בנו 'בוא יבוא צמח בשמחת תורה'".