אאא

אין מי שלא זוכר את הבחירות הסוערות שידעה העיר אלעד, לפני כשנתיים, בחירות שמשמעותן והשלכותיהן חרגו מגבולותיה של העיר למודת המאבקים, והשפיעו על מפת הפוליטיקה החרדית.

כזכור, 'דגל התורה' דרשה לפני הבחירות, מראש העיר ישראל פרוש, כי יכבד את ההסכם באלעד, לפיו בבחירות הללו על 'שלומי אמונים' לתמוך במועמד של 'דגל', דרישה אליה הצטרפה גם ש"ס.

כל צד ניסה להפעיל את מירב השפעתו בעניין, בפרט בגזרת מרנן ורבנן גדולי ישראל מהציבור הליטאי. כידוע, היו מגדולי ישראל שסברו בתחילה כי עדיף לוותר לישראל פרוש על קיום ההסכם, אולם לבסוף, בישורת המעשית תמכו כולם ביצחק פינדרוס שהיה אז מועמדה של 'דגל התורה'.

בזמנו, לא היה ברור מה הביא לכך שכולם התיישרו בסופו של דבר בתמיכה סביב מועמדותו של פינדרוס, בטרם נפסל. כעת חושף 'כיכר השבת' כי מי שנתן גיבוי לדרישת קיום ההסכם מצד 'דגל התורה' ושונה את מפת הבחירות, הוא לא אחר מאשר הגאון רבי יואל פרידמן זצ"ל, שנפטר בחודש האחרון לאחר שנדבק בנגיף ה'קורונה', והוא בן 72 בפטירתו.

הגר''י פרידמן זצ''ל לימינו של מרן הגר''ח קנייבסקי
הגר"י פרידמן זצ"ל לימינו של מרן הגר"ח קנייבסקי

הרב פרידמן, היה ראש הרבנים של 'דגל' באלעד, כאשר מתוך ניסיונו רב השנים בכל ענייני העיר, הכיר לעומק את כלל הכוחות הפועלים בה ואת המשמעות של שליטת 'דגל התורה' בעיר - בכל הנוגע לחיי הדת ובכלל.

כאמור, הגר"י פרידמן זצ"ל, שהיה מופרש מענייני 'עולם הזה' ונמנע מלהתעסק בבחירות באופן אקטיבי, לא נמנע מלומר את דעתו כשהתבקש, בתוקף אחריותו הציבורית לצביון העיר.

משכך, לאחר דיונים רבים והתייעצויות שארכו מספר חודשים, כשהתבקש על ידי רעו הגאון רבי יהודה סילמן לחוות את דעתו, עלה לביתו והודיע כי היות ויש הסכם בין המפלגות, הוא לא רואה שום סיבה להפר אותו, ועדיף ש'דגל' תציג את מועמדותו של יצחק פינדרוס.

היות וכל זה נעשה בהצנע, כדרכו של רבי יואל, עלו בעלי אינטרסים שונים למעונם של גדולי ישראל וטענו כביכול המהלכים ש'דגל' מובילה באלעד נעשית מאינטרסים פוליטיים ארציים ולא משיקולים של טובת העיר עצמה.

בשלב מסוים, הציגו הללו את טענותיהם בפני ראש ישיבת 'סלבודקה' הגאון רבי דוב לנדו, או אז החליט רבי יואל - שהיה תלמידו של הגר"ד - לשלוח לרבו מכתב שיזים את הטענות והשמועות הללו בצורה נחרצת.

וזה נוסח המכתב המתפרסם לראשונה ב'כיכר השבת':

אור לי' אלול תשע"ח
לכבוד כבוד מו"ר הגאון הגדול רבי דוב לנדא שליט"א

הנני העני ממעש באתי בשורות אלו לכתוב הידוע לי בענייני העיר אלעד.

מסיבות שונות איני מעורב באופן פעיל במהלך ההכנות לבחירות בעירנו אלעד, אבל נתבקשתי לאשר את הידוע לי כי הרה"ג יעקב ישראל קניבסקי שליט"א עזר בענייני הדת באופן סדיר במשך כל השנים. בפרט העמדת בית הוראה בראשות הגרש"צ רוזנבלט שליט"א וכן עוד הרבה מענייני הדת בעיר עד כי רבים הם לפורטם.

בכל הענינים שהיה הח"מ מעורב היה הרה"ג מעורב בהרבה פרטים והנני להעיד כי היה שקול ומתון בהחלטותיו ובהצעותיו.

שמעתי דיבת רבים ובאתי להודיע כי מן הידוע לי כל פעולותיו ומעשיו של הרה"ג הנ"ל הם לטובת העיר והעמדת הדת על תילה. בהרבה פעמים ופעולות נוכחתי שהרה"ג הנ"ל משתדל תמיד לפעול בתאום עם החתום מטה, ולכך יש לחזקו ולאמץ ידיו כדי כדי שיוכל לפעול למען למען העמדת הדת על תילה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הריני מבקש שוב כיון שאין אני מטעמים שונים מעורב בצורה ישירה בענייני הבחירות בעיר הריני מבקש להחזיר את המכתב למוכ"ז.

בכל הכבוד הראוי

יואל פרידמן
רב קהילות חניכי הישיבות אלעד


מכתב זה היה גם למראה עיני רעו להנהגת ישיבת סלבודקה, הגאון רבי משה הלל הירש, ולבקשת הגר"ד, המכתב אף נשלח לעיונו של ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין.

מידת ההשפעה של מכתב הגר"י פרידמן זצ"ל היתה כה משמעותית, כך שלפני החלטת דגל התורה הרשמית על מועמדותו של פינדרוס לתפקיד ראש העיר, שיגרו הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש מכתב סודי לישראל פרוש, ובו הודיעו לו כי אינם עומדים או תומכים בהצגת מועמדותו באלעד.

בסופו של דבר, לאחר שמועמדותו של יצחק פינדרוס נפסלה על-ידי בית המשפט בגלל עתירות כנגדו, רבים ב'דגל התורה' הצביעו עבור ברק צברי בעוד אנשי 'סלבודקה' החזירו את תמיכתם במועמדות ישראל פרוש, בהוראת ראשי הישיבה.