אאא

ארה"ב בוחרת: הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, נשאל האם מותר להיכנס לקלפי הממוקמת בתוך כנסייה, והשיב: "הנכנס לשם לא יבצר ממנו השראת טומאה".

אמש (שני) נשאל הגרב"צ מוצפי על ידי אחד מתלמידיו: "לכבוד מורי ורבי, כתושב אמריקה, אנחנו הולכים לבחירות ביום שלשי והקלפי הוא באולם שבחצר הכנסייה, האם מותר ללכת שם? יש לציין שבאולם זה לא מתקיימות תפלות שלהם".

בתשובה כתב הפוסק: "שאלה זו הוצגה בפני הגאון רבנו עובדיה הדאיה ז"ל, בשו"ת 'ישכיל עבדי' חלק ח' חאו"ח [סימן כ סעיף מ"ו], וכתב אודות הקלפי של הבחירות שנמצא בבית תפלתם, אם מותר להיכנס לשם, וכתב, שהדבר פשוט שאסור להיכנס לכנסיה שלהם ששם תלוי שתי וערב, ומקור לסטרא אחרא, והנכנס לשם לא יבצר ממנו השראת טומאה של הסטרא אחרא, ויפגל גופו ונפשו".

 טראמפ בעצרת בחירות, אתמול (צילום: מתוך קמפיין הבחירות הרפובליקני)

הרב מוצפי הוסיף בתשובה לתלמידו: "ובספר מגיד מישרים פרשת בחקותי מבואר שיש בזה משום אל תפנו אל האלילים. וכן כתב בשו"ת משנה הלכות [חלק ו, סימן קל"ט] ובשו"ת אגרות משה [חלק ג, יורה דעה [סימן קכ"ט סעיף ו]. ע"ש. ובשו"ת ציץ אליעזר [חלק י"ד [סימן צ"א] שאסר גם כן. וכן פסק הגאון החסיד מהר"א מני בזכרונות אליהו [אורח חיים עמוד קכ"ז], ועיין בשו"ת יביע אומר חלק ב יורה דעה סימן י"א, וחלק ז יורה דעה סימן ז".