אאא

במסגרת עיסוקנו ב"גלגולי נשמות" אמש סיפרנו עדות מבהילה מספר 'קב הישר' על יהודי שהתגלגל בכלב רח"ל עקב שעבר איסור יחוד עם שכנתו. היום נספר על 'טלה' שזכה ונתגלגל בו תלמיד חכם חשוב, מחכמי טורקיה.

והסיפור המרגש, כפי שסיפר הרב בנימין חותה והובא בעלון 'טוב להודות בה'' הוא כך: היה 'טלה' שנקנה בידי הרב יצחק קשני מביתר עילית לאחר שהתבטא ואמר: "התעורר בליבי רצון עז לגדלו, מתוך אהבה ומסירות עצומה".

ה'טלה' כונה על ידי המשפחה בשם 'עזיז' שבשפה הפרסית הוא לשון 'חביבי ואהובי'. לאחר חצי שנה הוחלט לשוחטו ואכן עשו זאת בכולל תוך כדי לימוד הלכות שחיטה "אליבא דהלכתא".

דע עקא שטקס השחיטה מעט השתבש, כיון שהטלה 'עזיז' ברח החוצה ואח"כ חזר וחיבק את בעליו, ורק לאחר התפילה הטלה 'עזיז' נשחט לא לפני שנאבק על חייו ונצמד לרגלו של הרב קשני וממאן לעוזבו [!].

ברגע זה קלט הרב קשני שיש פה סודות גבוהים, ולכן הוא ניגש אל הטלה 'עזיז', ליטפו ואמר לו בהאי לישנא: "עזיז היקר, אתה יודע כמה נקשרתי אליך, כמה אני אוהב אותך, וכמה קשה לי הרגעים הללו שאתה צריך לעלות לשחיטה. אך זה רצון ה', וכעת הסתיים התיקון שלך, אז אנא ממך, אל תוסיף לי מכאוב על מכאובי, והסכם להישחט בקדושה ובטהרה".[1] בו במקום התרחש נס [!] ור' עזיז הסכים שישחטו אותו, ויהי לפלא! (בהמשך נבין ש'עזיז' הנ"ל אינו רק ר', אלא גאון גדול וצדיק).

סופו של המעשה המופלא שהטלה הוברר כטרף לאכילה, ובלילה חלם חלום הרב קשני שהתגלו בפניו עשרות צדיקים חכמי טורקיה וסלוניקי, וניגש אליו אחד החכמים היותר זקנים ואומר לו: "אני גדלתי אצליך! אני עזיז הטלה! באתי להודות לך, הושלם התיקון שלי ואני כעת בגן עדן!" – התברר שאותו צדיק חטא בחטא פעוט ולא אכל את סעודות השבת לשם שמים, והוחלט ברור קולות בבית הדין של מעלה, שעליו לרדת בגלגול של טלה.

ואם מבין הקוראים היקרים ישנם "קטני אמונה" רח"ל שמגחכים על סיפור פלא זה, הרינו לציין שהחכם הטורקי הלבוש בהדר אמר בחלומו לרב קשני סימנים שאכן החלום הינו אמת, וכך לשונו: "מחר בבית הדין שהינך כותב גיטין בירושלים, יגיע אדם ששמו כשם שנתתי לי - 'עזיז', והוא יהיה העד כי כל דבריי אמת וצדק!" וכך הוה!

עורכי עלון 'טוב לחסות בה', ממנו קראתי את המעשה המבהיל, מביאים מסר רוחני הנלמד מסיפור זה: "זהו סיפור מצמרר ונורא של קידוש ה' אדיר שאירע בשבועות האחרונים, וכי יש בו זכות עצומה לפרסם את האמונה בה' גם בדורנו, ולראות את מעלת לומדי התורה היקרים וחשובים בשמיים, ואת הזכות הגדולה של מאכלי שבת קודש המכניסים לעולמות עליונים!".

יהי רצון שנזכה לאור הגנוז, אור הגאולה, אור הקבלה ובהתגלות משיח צדקינו!


[1] (הובא בעלון טוב לחסות בה' 708)

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]