אאא

פרק ו': כידוע, רבותינו ראשי החסידות נהגו להתפלל את נוסח סְפַרְד כעין מנהגו של האר"י הקדוש, ותלמידיו של הבעש"ט הפיצו את הנוסח ברחבי גליציה ואח"כ לפולין ויתר אירופה, דבר שקירב ביותר את הגאולה בב"א.

כאן, בארץ ישראל, בגליל, עד לפני עשרות שנים, נדיר היה למצוא בית כנסת שמתפללים בו בנוסח אשכנז, ונוסח סְפַרְד התקבל מימי עליית רבותינו תלמידי הבעש"ט זי"ע לטבריה ולצפת.

יש לציין שהגר"ח מוולוזין הזהיר את תלמידי הגר"א שעלו לארץ ישראל אחרי החסידים בשנת תקס"ח (1808) אחרי העלייה החסידית שהייתה בשנת תקל"ז (1777) של החסידים לבל ישנו מהמנהג הקדוש של האר"י זי"ע, כפי שנוהגים ראשי החסידות, אולם הוראה זו לא התקיימה מטעמים שונים.

מצמרר שישנם מקורות לכך, שמפאת אי ציות הוראתו של הגר"ח מוולוזין, התרחשו אסונות רבים.

הרחבנו פה בעבר על רעידת האדמה בשנת תקל"ז (1837) בה נהרגו 4000 יהודים בגליל. בספר 'יסוד המעלה' (תרצ"א 1941) שכתב ר' דוד שו"ב ישנה עדות מצמררת במיוחד מאת הרה"צ רבי פישל סלומון זי"ע ממקימי ישוב 'יסוד המעלה' שנוסדה בשנת תרמ"ב (1882) ע"י ק"ק חסידים מהעיר מזריץ', ואח"כ הצטרפו אליהם ליטאים.

על קדושתם של מתיישבי יסוד יסוד המעלה, כתב הנצי"ב מוולוזין:[1] "והנה ביסוד המעלה, ידענו כי יושביה כשרים ופשוטים מעיר מעזריטש... יש בקרבם בן תורה אחד מחסידי חב"ד... יש להם לוי אחד מפריש תרומות ומעשרות... עלינו להאמין כי תבואת הארץ ופריה תלוי אך בהשגחת ה' התלוי במצות הארץ".

 

ר' דוד שו''ב (מתוך ויקיפדיה)
ר' דוד שו"ב (מתוך ויקיפדיה)
הגדלה

 

בראש הקהילה החסידית כיהן כמנהיג, המקובל הגה"צ רבי פישל סלומון זי"ע הידוע בידענותו הרבה בנגלה ובנסתר. ובראש קהילה 'המתנגדים' עמד רבי דוד אייזנברגתלמידו של הרידב"ז רבה של צפת.

רבה החסידי של 'יסוד המעלה', הרה''צ ר' פישל סלומון זי''ע (מתוך ויקיפדיה)
רבה החסידי של 'יסוד המעלה', הרה"צ ר' פישל סלומון זי"ע (מתוך ויקיפדיה) 
רבה ה'מתנגד' של 'יסוד המעלה' הגר''ד אייזנברג זצ''ל,  (צילום:  ישראל שפירא, מתוך ספר 'אלה מסעי' בהוצאת קרן ראם)
רבה ה'מתנגד' של 'יסוד המעלה' הגר"ד אייזנברג זצ"ל, (צילום: ישראל שפירא, מתוך ספר 'אלה מסעי' בהוצאת קרן ראם)

מפאת שהיה להם רק בית כנסת אחד, ארע ופרצה מחלוקת בדבר נוסח התפילה בבית כנסת, כיון שכל קהילה רצתה שיהיה את הנוסח שלה, ופנו והלכו לדין תורה אצל המהרי"ל דיסקין, הגאון מבריסק שלמרות שהיה 'מתנגד', הרי שאינו רצה להתערב בענין כה חשוב כנוסח ספרד הקדוש שנהג האריז"ל והמשיכו אור שבעת הימים הבעל שם טוב.

מספר רבי משה דוד שו"ב: 'והיו הדברים שכמעט גברו המתנגדים, ונוסח אשכנז עושה חיל, עד שהרב החסידי רבי פישל הוריד אגדה מפי זקני צפת לאמר 'קבלה היא בידם מהאר"י הקדוש שבגליל אין לייסד עדה שתתפלל בנוסח אשכנז! כי בזה מעכבים את הגאולה, ולא עוד אלא שהדבר עלול לגרום חרבן ח"ו, וראיה לדבריהם מעשה שהיה שעלו יהודים מליסא לצפת ויסדו להם מנין והתפלו בנוסח אשכנז, ובא רעש גדול ונזדעזע הארץ (הוא הרעידת האדמה בתקצ"ז) והעיר צפת כמעט נחרבה כולה, וכל אלה שהתפללו בנסח אשכנז יצאו לירושלים והמנין בטל עד היום. כיון ששמעו המתנגדים כך נסתמו טענותיהם שהרי הגליל טען רבי פישל, הוא מקומו של האר"י ואסור לעבור דבריו, ונוסח ספרד ניצח לשמחת החסידים'.

עדות נוספת על המנהג הקדוש של נוסח ספרד בגליל שמתפרסם פה בפרסום ראשון ובלעדי ארע בשנת תשי"ט (1959) שהמשגיח רבי אליהו לופיין הגיע לטבריה עם קבוצת תלמידים מישיבת חברון וכפר חסידים, כדי לייסד ישיבה ליטאית בעיר טבריה, וגערו בו זקני טבריה ואמרו לו שיש הוראה שלא להתפלל אשכנז בטבריה, ואכן בישיבה הליטאית התפללו נוסח סְפַרְד...!.

העדות המצמררת של הרה''צ ר' פישל סלומון זי''ע מאת המקובל רבי חיים ויטאל זי''ע על קדושת נוסח ספרד.  (מתוך ספר יסוד המעלה תרצ''א; צילום: ישראל שפירא)
העדות המצמררת של הרה"צ ר' פישל סלומון זי"ע מאת המקובל רבי חיים ויטאל זי"ע על קדושת נוסח ספרד (מתוך ספר יסוד המעלה תרצ"א; צילום: ישראל שפירא)
הגדלה
המשך העדות המצמררת של הרה''צ ר' פישל סלומון זי''ע מאת המקובל רבי חיים ויטאל זי''ע על קדושת נוסח ספרד.  (מתוך ספר יסוד המעלה תרצ''א; צילום: ישראל שפירא)
המשך העדות המצמררת של הרה"צ ר' פישל סלומון זי"ע מאת המקובל רבי חיים ויטאל זי"ע על קדושת נוסח ספרד. (מתוך ספר יסוד המעלה תרצ"א; צילום: ישראל שפירא)

[1] במכתבו לד"ר פינסקר, אגרות הנצי"ב בתוך ארץ הצבי קובץ מאמרים בעניני א"י עמוד 108)

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]