אאא

הרמטכ"ל אביב כוכבי סיים היום (ראשון), את בוחן הפתע שלו, לבדיקת מוכנות אוגדת עזה לתרחישי חירום ומלחמה. הרמטכ"ל ניהל את הבוחן - מרחוק באמצעות תקשורת צבאית מסווגת. סגן הרמטכ"ל, אלוף אייל זמיר, הוביל בשטח את ניהול התרגיל, יחד עם אגף המבצעים ויחידת מבקר צה"ל.

בתרגיל המיוחד נטלו חלק כוחות אוגדת עזה ולצדם כוחות נוספים מזרוע האוויר והחלל, זרוע הים, אגף התקשוב וההגנה בסייבר, אגף המודיעין, קהיליית המודיעין ומשטרת ישראל.

הכוחות תרגלו מגוון תרחישים שכללו בין היתר מענה לאירועים מבצעיים ומתפרצים בגבול. התרגיל בחן את שיתוף הפעולה הבין-ארגוני והרב-זרועי, את ממשקי העבודה בין הכוחות וקבלת ההחלטות באירוע רב ממדי.

במסגרת בוחן הרמטכ"ל, החיילים תרגלו תרחיש של מתקפת סייבר והשבתת מערכות מבצעיות באוגדה.

התרחיש נועד להכין את המפקדים בשטח למלחמה רב-ממדית ובוצע על ידי 'הצוות האדום', של מערך ההגנה בסייבר באגף התקשוב וההגנה בסייבר.

יצוין, כי זהו כבר הבוחן החמישי בסדרת בחני הרמטכ"ל המתקיים בכלל צה"ל. התרגיל נקבע כחלק מגרף האימונים השנתי של צה"ל לשנת 2020 ונועד לשיפור מוכנות הכוחות להסלמה בזירת דרום.