אאא

היא חייגה לשמוע מה שלומו, בימים אלו בהם הוא אינו יוצא מהבית, בשל השתוללות מגיפת הקורונה. יעקב, יהודי מבוגר המתגורר בירושלים, הפתיע את המתנדבת.

יעקב סיפר למתנדבת הוותיקה בכולל חב"ד, המספקים לו מנות אוכל חמות לבית מידי יום, כי במשך חמישים שנה מחייו, היה... כומר נוצרי.

הוא סיפר כי נולד בגטו על יד ווילנא ואמו הביאה אותו לגויה נוצרייה שלא היו לה ילדים. הגויה גידלה אותו באהבה ובמסירות. לימים, עקב סביבתו במשפחה נוצרית, הפך לכומר.

לאחר השואה, הוריו לא חזרו לקחת אותו וכנראה שנספו על קדושת השם, במהלך השואה האיומה יחד עם 6 מיליון יהודים, הי"ד.

לפני חמש שנים, עלה יעקב לארץ. הוא סיפר למתנדבת כי החל להתנדב ביד ושם, לשם והא נוסע מידי יום, ובסייעתא דשמיא מצא קרובי משפחה מצד אמו ומצד אביו - וחזר כמובן לשורשיו היהודיים.