אאא

השבוע התפרסמה תגלית חדשה, רבת ערך ומעניינת ביותר – ציור לא ידוע של אדמו"ר הצמח צדק מליובאוויטש. הרב דוד אופנר, שחקר לעומק את כל ההיבטים הקשורים לתמונה, מראה שלפי כל הסימנים מדובר בתמונה היותר קדומה של האדמו"ר.

הרב מנחם ברונפמן, מפרסם השבוע מחקר מקיף בעיתון הרשמי של חסידות חב"ד, כפר חב"ד ובו הוא מביא מספר גירסאות כיצד הצליחו בכלל לצייר את האדמו"ר.

בכתב העת "האסיף" כתב יהודי בשם אלכסנדר רבינוביץ את הדברים הבאים: "תמונת הרמ"מ ז"ל נמצאת בידי רבים. לפי הנשמע, אחד הפוטוגראפים התגנב בלאט לחדרו, ויערוך את תמונתו למרות רצון הרמ"מ, כי רבני החסידים לא יחפצו להשאיר תמונותיהם לדור אחרון".

בכתב "די אידישע היים" מובאת הגרסה המורחבת הבאה: "צייר אלמוני שאינו יהודי, השתוקק לציר את תוארו של הצמח צדק, אך ביודעו שלא יצליח לעשות זאת באופן הרגיל, שהרי בודאי לא יסכים ה"צמח צדק" לכך, עלה בראשו רעיון. הוא הגיע בשבת אל הצמח צדק, הביט בו טוב טוב עד שהצליח לחרות עמוק בדמיונו את תואר פניו הקדושים. על מנת שהמעמד הרגעי ישאר טרי בזכרונו, מיהר הצייר לביתו כשעיניו כמעט סגורות, ומיד כשהגיע לביתו נטל את כלי הציור שלו והחל רושם ומצייר את שראה – על הבד. מאוחר יותר, כשהראו ל"צמח צדק" את התמונה, הצטער על כך מאוד, היות והיא נעשתה בשבת [לכן נראה בה ה’צמח צדק’ כשהוא לבוש בבגדי שבת] אלא ש"התנחם" בכך שהצייר טעה בכמה דברים: א) הצייר הגוי צייר את בגדו העליון של הצמח צדק באופן ששפתו השמאלית מונחת על זו הימנית כפי שנוהגים הגוים, שכן אצל היהודים, להבדיל, נהוג להיפך, צד הימין של הבגד העליון מונח על צידו השמאלי. ב) בתמונה נראה הצמח צדק כשספר מונח בידו, אך בעוד שספרי קודש נכתבים ונקראים מימין לשמאל, וכך הם נפתחים מימין, הרי שהצייר הגוי צייר את הספר כאילו הוא אחד מספרי הגויים להבדיל, הנפתחים משמאל".

אך תיאורים אלו, ונוספים - מדברים על ציור מוכר. התמונה המתפרסמת לראשונה לציבור הרחב בשבועון 'כפר חב"ד', התגלתה בידי האספן והצייר הרה"ח ר' יחיאל אופנר. זוהי תמונה שהתקבלה בירושה מאת הגברת הינדא גורביץ, שעלתה לארץ הקודש כחלוצה בשנת תרס"ה.

מספר ר' יחיאל: "להשערתי (אם כי איני יכול להוכיח בוודאות גמורה), כתשורת פרידה – הרי בזמנו ארץ הקודש הייתה בבחינת שממה של ממש והעלייה לשם מארץ נושבת כמו רוסיה הייתה כמו עלייה לארץ גזירה – העניק להם דודם הדגול, בנו של אדמו"ר הצמח צדק, המרי"ן מניעז'ין, מתנת פרידה לבל ישכחו את מורשת אבותם. ובאמת הכיתוב שעל התמונה שאיננו חלק מהציור, ולא נכתב על ידי הצייר, ונכתב בכתיבת סת"ם לפי נוסח כתב אדמו"ר הזקן – אומר במילים של הכרזה וברכה: "הא לכם תמונה אמיתית של אדמו"ר הרב הצדיק ר' מנחם מענדיל זצ"ל מליובאוויץ".

"אם השערתי נכונה, הרי שלפנינו תמונה שאותה אחז בידיו בנו של אדמו"ר הצמח צדק, ושעל כל פנים הייתה בידיהם של אנשים הקרובים לאדמו"ר הצמח צדק ואשר ראוהו, וברי הדבר שהיא משקפת בנאמנות רבה מבין הציורים את הוד פניו".

"הנה כי כן, ציור זה היה בחזקתם של אנשים שעוד זכו להכיר את כ"ק אדמו"ר הצמח צדק ובני משפחתו ולכן ייקרו ושמרו עליו כבבת עיניהם במשך דורות ואף העלהו עימם ארצה ושמרו עליו מכל משמר. הציור המקורי הזה נשמר בחיק המשפחה למעלה מ-120 שנה. אגב, לפי גרסה העוברת במסורת המשפחתית מקובל שציור זה צויר עוד בימי חייו של הצמח צדק!".