אאא

בחסידות שומרי אמונים נערך ביום חמישי האחרון מעמד 'שריפת הפתילות', וכן התחלת כתיבת ספר תורה לזכרו של הרבי זצ"ל שנפטר בשלהי חודש אב האחרון מקורונה.

קודם המעמד הדליק הרבי בהיכל בית המדרש את נר שמיני של חנוכה, ולאחר שעה ארוכה, במהלכה שרו החסידים את ניגוני החג, נערך מעמד התחלת כתיבת הספר.

לבהמשך הביאו החסידים מביתם את הפתילות, ויחד עם אלו של האדמו"ר נערך מעמד השריפה, במהלכו רקד הרבי עם החסידים במשך זמן רב.

לאחר מכן ערך האדמו"ר את שולחנו לרגל 'זאת חנוכה', והחסידים עברו לפניו לקבל אתת 'מעות חנוכה'.