אאא

מסכת פסחים, דף ל"ה - בעברית: 

 

מסכת פסחים, דף ל"ה - באידיש: 

 

מסכת פסחים, דף ל"ה - באנגלית: 

 

מסכת פסחים, דף ל"ה - בצרפתית: 

 

מסכת פסחים, דף ל"ה - בספרדית: