אאא

פרסום ראשון: לנוכח סערת הרוחות עם פרסום מכתב המחאה של בני האדמו"ר הפני מנחם זיע"א יוצא הגאון רבי יצחק דוד אלתר בהבהרת דברים בה הוא מתנער מפרסום הדברים.

במכתב בכתב ידו, מבהיר בנו של הפני מנחם, המכהן כראש הכולל המרכזי של חסידות גור בעיר בני ברק, "פרסום מכתב מחאה ששמי חתום תחתיו בעיתון, מנוגד לדעתי ורצוני".

במאמר מוסגר לגבי פרסום המכתב בעיתון 'המבשר' מוסיף הגרי"ד: "(ובוודאי בעיתון שעמדותיו אינם תואמות דעת נציגי אד"ש, ונפגעתי בזה שנעשה שימוש בשמי כפגיעה בקהל אנ"ש החוסים תחת מרן אד"ש שאני מכללם)".

לגבי הפריצה לחדר כותב הגרי"ד, "ולעצם הדברים הנאמרים במכתב, הובהר לי שאירע תקלה בחלק מהחדרים שנפרצו והעניין יסודר על הצד היותר טוב, מבלי שום פגיעה בכ"ק אדמו"ר זי"ע".

"ולעניין מה שכתבתי מחאה במדברים על צדיק עתק – יש להוקיע ממחנינו הן הפוער פיו כנגד כ"ק אד"ש והן הפוער פיו כנגד כ"ק אדמו"ר הפני מנחם זצ"ל. עכ"פ הדברים שלי נכתבו לפי מידע ועדות אנשים – ומאידך גיסא יש מכחישים".

ההבהרה, בעקבות מכתב בני האדמו"ר הפני מנחם, רבי יעקב מאיר אלתר, רבי בערל ליפל, רבי שאול אלתר, רבי יצחק דוד אלתר ורבי דניאל חיים אלתר, שנחשף לראשונה ב'כיכר השבת'.

במכתב, שהתפרסם גם בעיתון המבשר, וכעת מתברר כי הדבר נעשה בניגוד לעמדתו של לפחות אחד מן האחים, יצאו בקריאה "לכל מי שהגיע לידו כתבים או ספרים או חפצים שנבזזו, להשיבם לידינו", אך עתה משהובהר לבנו של הפני מנחם כי מדובר בתקלה והכל יסודר כנדרש, פרסם הבהרה והתנערות.