אאא

נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, שיגר מכתב ניחומים לראש ישיבת פוניבז׳', הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, בפטירת אחיו, הגאון רבי שלום פוברסקי, ראש ישיבת ׳קול תורה׳ שנפטר מנגיף הקורונה

במכתבו כותב נשיא המועצת הגר"ש כהן: "אל כבוד הגאון הגדול מזקני הדור ומגדולי מעתיקי השמועה בדורנו מוהר"ר ברוך דב פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פוניבז׳ בעיה״ק בני ברק ת״ו וחבר מועצת גדולי התורה בארץ ישראל".

נשיא המועצת כתב לראש הישיבה: "נצטערתי לשמוע את הבשורה הקשה על הסתלקותו לגנזי מרומים של אחיכם הגאון הגדול רבי שלום פוברסקי זצוק"ל ראש ישיבת 'קול תורה' אשר העמיד תלמידים הרבה משך עשרות בשנים בהרבצת התורה לאלפים ורבבות והיה סמל לאהבת ישראל וקירוב לבבות".

הגר"ש כהן התנצל כי בשל מגיפת הקורונה נמנע ממנו להגיע לנחם: "וכיוון שמחמת הקושי נבצר ממני לבוא ולנחמכם כראוי, אבקש במכתבי זה לשגר ברכת ניחומים לכל בני המשפחה ולהדר"ג ראש הישיבה שליט"א בברכה שימשיך בהרבצת התורה עד זקנה ושיבה מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא ולא תוסיפו לדאבה עוד ובבניין ירושלים ננוחם בקרוב בב"א".