אאא

בצל סערת הסגר ואתגרי הלמידה מרחוק, הישיבה התיכונית הירושלמית "אורייתא", זכתה לאחרונה שוב, במה שכבר הפך למסורת, בפרס משרד החינוך על הישגים ומצוינות.

במכתב שנשלח להנהלה נכתב: "אני‏ שמח ‏לבשר ‏לך... כי בית הספר אשר בניהולך, ‏מדורג ‏בין ‏בתי‏ הספר ‏שהישגיהם‏ הינם ‏הגבוהים‏ ביותר ‏בקידום ‏התלמידים בתחום‏ הלימודי,‏ החברתי‏ והערכי”.

הודעת משרד החינוך העניקה לתיכון של ישיבת "אורייתא" את המקום השני המכובד מתוך כלל התיכונים בארץ, מה שמעמיד אותו במקום הראשון מבין כלל הישיבות התיכוניות החרדיות.

בשיחה עם “כיכר השבת” לאחר הזכייה, מנהל התיכון הוותיק הרב ראובן קפלן מספר כי “זו תעודת כבוד לא רק לצוות המורים המקצועי והוותיק המשקיע מאמצים מרובים בהצלחת התלמידים, אלא גם ובעיקר לתלמידים הניגשים לחמש יחידות בגרות, כאשר לצד זאת אף רוכשים תעודה טכנולוגית באלקטרוניקה ומחשבים מטעם משרד החינוך”.

בישיבה מסבירים כי התלמידים בישיבה מקדישים את עיקר זמנם לעמל התורה ולהתעלות ביראת שמים, לצד שיעורי מחשבת ישראל שאותם הטמיע ראש הישיבה כדבר הנועל את סדר היום.

“אנו משקיעים בעיקר בלימוד התורה אך בד בבד מצליחים בזמן קצר להגיע להישגים יוצאים מן הכלל גם בשדה הלימודים הכלליים. החינוך למצוינות ולערכיות בא לידי ביטוי בכל מקום שבו התלמידים מתבקשים להשקיע. וכשמשקיעים את עיקר הכוחות החינוכיים בתורה וביראת שמים, יש סייעתא דשמיא מיוחדת להצלחה בכל התחומים" אומר הרב קפלן.

בתוך כך, בימים אלה, תלמידי הישיבה עמלים על פיילוט ראשוני מסוגו, במסגרתו, חולקו התלמידים לקבוצות משימה, כאשר כל יחידה נטלה על עצמה ליצור חומרי למידה אטרקטיביים, אשר יסופקו לכלל תלמדי החטיבות ביניים (כיתות ז'-ח'), וזאת ע"מ לסייע לתלמידי בתי הספר להתגבר על הפערים שנוצרו מחמת שנה זו, ולהעשיר את חווית הלמידה מרחוק. בין החומרים, ממשק חידון על מסכת בבא קמא הנלמדת בישיבה, לימוד הלכות תפילה ותפילין, מושגי מחשבת ישראל ועוד.

ישיבת ״אורייתא״ ממוקמת בשכונת מקור ברוך בירושלים ונשיאה הוא הרב חיים וידל, המשמש גם כדיין בבית הדין הרבני בירושלים. ראש הישיבה ומייסדה הוא הרב ישראל אסייג.