אאא

במהלך שיעור שמסר אמש (שני) הגאון רבי יצחק זילברשטיין, חבר מועצת גדולי התורה ורבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק, הוא התייחס לחיסונים נגד קורונה ולסיבה בגינה פרצה המגיפה.

הרב, התייחס באריכות לחשש המצוי והספק האם לקבל את החיסון או לאף ואמר בדבריו: "יקיריי האהובים, בימים אלו ישנה מבוכה גדולה בקרב הציבור בארצינו הקדושה, האם לקבל את החיסון נגד הנגיף הקטלני או שלא.

"ישנם הטוענים כי לא ניתן לסמוך על חיסון חדש שטרם נוסה בכדי הצורך, טענה צודקת. גדולי ישראל מאלו שהם רבותיי סבורים לא כך, והם סבורים, וכך פסקו כל גדולי התורה שאנחנו כפופים אליהם, כי יש לקחת את החיסון, ללא לעשות חשבונות".

הרב המשיך ודחה את הטענות המושמעות מפי השוליים, על כך שמטעים, חלילה, את גדולי ישראל ואמר כי "כבר הזכרנו בעבר את דברי הגר"א שכותב שאפילו שישנם כאלו שמרמים את גדולי ישראל, אבל שום תקלה לא תצא תחת ידיהם".

"ברצוננו לטעון", הוסיף הרב להסביר מדוע אין לחשוש מכך שמדובר בחיסון חדש, "שאכן יתכן שהקב"ה יתן חכמה לרופאים, כדי שפתאום תיווצר רפואה מיוחדת שאין צורך לנסותה, ואני אומר את הדברים על סמך דברי הגמרא במסכת יומא - 'גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם', וכפי שמסביר בעל ה'שבות יעקב' שהפירוש הוא כפי שנאמר בספרים שעתיד להגיע חולי שלא כתוב עליו כלל בשום מקום, ומכיוון שהוא חולי חדש אשר לא כתוב, גם רפואתו נעלמה מעין כל חי, ועל כך אומרת הגמרא שגדולה התשובה שמביאה רפואה לעולם - ע"י תרופות שאין לאף אחד ניסיון בהם.

 מרן הגר"ח קנייבסקי: צריכים להתחסן נגד הקורונה; לא לפחד (ללא קרדיט)

"גם רבי חיים פלאג'י כותב כי ע"י התשובה מסתלקים מידת הדין והרוגז, וממילא החולאים הרעים שישנם מתרפאים".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בשלב זה, התייחס הרב זילברשטיין לסיבה בגינה פרצה המגיפה ואמר: "והנה, בתקופה שלפני פרוץ מגיפת הקורונה, היו דברים שהרגיזו מאד את הקב"ה. היו ערים גדולות בארצנו שהוחלט לחלל בהם את השבת בפרהסיא ע"י הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, כאשר מיום קום המדינה לא היתה תחבורה ציבורית בשבתות, מלבד בעיר חיפה שם חצי מהעיר הינם ערבים.

"אבל בעוונותינו הרבים הוחלט לחלל את השבת בפרהסיא בכמה מהערים, ועל כן יש לדעת שהחרון אף שמביא חילול שבת לעולם הוא נורא, ואין זה סוד שלאחר הניסיונות שכבר התרחשו בכמה ערים שהפעילו אוטובוסים בשבת, פרצה פתאום המגיפה, צעד שהביא לביטול המיידי של פעילויות רבות שהתקיימו בשבת.

"לאחר כמה חודשים המגיפה כמעט ונעלמה, ושוב התחילו ראשי ערים לנסות ולהפעיל תחבורה ציבורית בשבת, ושוב בעוונותינו החרון אף הביא להתפרצות מחודשת של המגיפה ואת הגל השני במסגרתו בוטלו שוב התוכניות להפעלת התחבורה בשבתות".

לסיום, אמר הגר"י זילברשטיין כי "הקב"ה בורא רפואות, וכרגע הוא בורא דברים שאין להם שום ניסיון. ואם נשמור את השבת ונדאג לכך שלא יהיו דברים שירגיזו את האלוקים, אין ספק שבכוח הזה, הקב"ה יברא רפואות כדי להציל אותנו".