אאא

קול סיני: מידי שבוע מוגשת באולפן 'כיכר השבת' פינה העוסקת בענייני הלכה לאורו ובמשנתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל.

הרב יעקב סיני, מגיש התכנית 'אליבא דהילכתא' ב'קול ברמה', עוסק בכל שבוע בנידון הלכתי אקטואלי בתורתו של מרן, ולעיתים מציג קטע וידאו מן הקודש פנימה, השייך לאותו נושא, בבחינת "והיו עיניך רואות את מוריך".

והשבוע: בעקבות השנה האזרחית החדשה: האם מותר להשתמש בתאריך הלועזי, או שמא יש בזה איסור משום חוקות הגויים?

וגם: הוראת מרן לחברה קדישא בתל אביב, וה"נזיפה" של השופט.