אאא

המונים השתתפו בסוף השבוע בעצרת תפילה מרכזית לרפואת זקן ראשי הישיבות וראש ישיבת בריסק הגאון רבי משולם דוד סולובייצ'יק.

העצרת נערכה בבית הכנסת בישיבת בריסק ברחוב גרוסברג 8 בירושלים. כאשר חלק (שכבר עברו 'קורונה'), התקבצו בתוך בית המדרש בזמן שיתר המשתתפים עמדו ברחבה החיצונית של בית הכנסת, בשל ההנחיות של משרד הבריאות.

באופן חריג, הגיעו להשתתף בתפילה הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש, ראש ישיבת 'באר מרדכי' וראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי שמואל מרקוביץ.

יצוין, כי גאב"ד ירושלים הגאון רבי יצחק טוביה וייס, היה אמור להשתתף בעצרת אך מפאת חולשה - לא הגיע.

"לקיים בנו חכמי ישראל", אנא המשיכו להעתי בתפילה עבור ראש הישיבה הגאון משולם דוד בן אלטע הנדל

צפו בתיעוד