אאא

מגפת הקורונה המכה ללא רחם בציבור החרדי, גרמה לראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי שמואל מרקוביץ, לערוך עצרת תפילה ולקרוא לבחורים להתחזק.

בחודשים האחרונים 'הקורונה' גרמה לריבוי החולים קשים שביניהם תלמידי חכמים ומרביצי תורה ועם ריבוי אסונות אצל נשים בהריון.

בעקבות כך כינס אמש (שלישי) ראש ישיבת פוניבז' את מאות תלמידי הישיבה בשעה 12 בלילה לעצרת תפילה והתעוררות בהיכל הישיבה יחד עם רבני הישיבה; הגאון רבי אשר דויטש והגאון רבי מיכאל קופמן.

קודם התפילה עורר ראש הישיבה את הקהל ואמר: "יש עכשיו שתי צרות, צרה אחת - הקורונה, והצרה שניה שלא מרגישים שאכפת לנו מזה, וזה שני צרות נפרדות, ואני לא יודע איזה מהצרות גדולה יותר".

"יש דין וחיוב להתפלל, ואיתא במשנה בברכות "העושה תפילתו קבע, אין תפלתו תחנונים", צריך להתפלל בצורה של תחנונים. ויתכן שמעיקר הדין מה שאנחנו עומדים לעשות עכשיו, זה תפילה מדאוריתא. כל אחד מכיר אנשים הקרובים אליו שמאוד סובלים ונמצאים על שערי מוות ובמצבים קשים אחרים. וגם על הצרה שאנחנו אנשים קפואים, ולא מרגישים, זו צרה גדולה".

"מי שנמצא בצרה ולא מתעורר מזה ולא אכפת לו - חסר לו באמונה. כל אחד כמה שיוסיף יותר כוונה - זה עוזר יותר לחולים. הקב"ה נקרא "קל שומע תפילה ותחנונים", פונים אנו לקב"ה, והוא ישמע שעוותנו", הגר"ש סיים את דבריו ועשה 'מי שברך' על חולי עמך בית ישראל.

בשבוע שעבר כתב הגר"ש מכתב לכלל בוגרי ישיבת פוניבז', בו הוא כתב: "אחים אהובים בני א-ל חי. המצב נורא ומאיים, בוערת אש, העולם כבמלחמה ואנו ישנים, האם השתגענו, טחו עיננו, נסתמו אוזנינו, קפא ליבנו והתאבן".

"הרי אין בטחון היוצא מביתו אם יחזור לביתו או לבית החולים, האם יקום בבוקר אם לכתוב צוואה וכו'. והעולם כמנהגו נוהג, אוכל ושותה שמח ועלז, רב ומתקוטט ורודף תענוגות, הנפגעים יסבלו והחוגגים יחגגו. וגם המצב הרוחני לא יודעים מה ילד יום".

"הבה אחים", הוסיף ראש הישיבה, "נחזק את השורשים, תפילות וברכות ברגש קודש, לפני לימוד תורה נלמד מוסר כמו שכתב ה'נפש החיים' שער ד' פ"ז. נפרד מהנייעס והבליהם. ומעשים אלו יפעלו בנפשנו להתרומם מהשפלות העולמית. ועתה זמן המסוגל לחיזוק, פרשות יתרו ומשפטים ימי הסליחות שובבי"ם".

צפו בתיעוד