אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, התייחס לאלו הנכנסים להתפלל בבית הכנסת אך מסרבים לעטות מסכה ותקף: "שוטים אלה מזיקים לרבים, זה רצח ממש".

הרב נשאל בתחילת השבוע: "מתפללים אברכים, הגבאים מבקשים לשים מסכה ועדיין יש שלא שמים. הם מצערים אותי מתפלל כמעט בחוץ. רוצים לתלות מודעה עם כל האיסורים שהם עוברים האם הרב יכול למנותם?".

הפוסק ענה בחריפות וכתב: "תתרו בהם בשוטים אלה המזיקים לרבים. והיה כשלא ישמעו תנעלו את הדלתות ותחליפו המנעולים, זה רצח ממש".

"אין טעם לכתוב להם כי יתלוצצו מדברי תורה ויוסיפו על חטאתם פשע", הוסיף.

 הרב מוצפי: "אנשים ללא מסכה - לא מצטרפים למניין"

כזכור, בשבוע שעבר התייחס הרב מוצפי לאלו המתנגדים לחסיונים נגד קורונה וכתב: "כמה שוטים שהם ערלי לב ואכזרים אשר יצאו מהמערות האפילות, והפיצו שמועות זדון משונות. ראו, מה עוללו לעם ישראל כולו, למעלה מ - 5,600 הרוגים מהקורונה. זקנים עם נערים, נשים ורווקות, גדולי תורה ותלמידיהם, נשים הרות ועובריהן, אנשים ונשים במיטב חייהן, צעירים וצעירות שלא טעמו טעם חטא".