אאא

הגבאים, או בכינוי השגור בפי כל, "המשב"קים", נמצאים שם - כמעט תמיד, עם נתינה אין סופית, מסירות רבה והקרבה תמידית. חלקם, במשך עשרות שנים ולאורך מרבית שעות היממה.

'כיכר השבת' ממשיך בפרוייקט החג המיוחד עם הפרק השני להצצה הנדירה לעולם המשב"קים ולחייהם של האנשים שעומדים במסירות רבה לצד האדמו"רים. 

תולדות אהרן

בחצר הקודש תולדות אהרן מכהן בתפקיד המשב"ק הבכיר הרה"ח ר' גבריאל שישא, שזכה לשמש גם את האדמו"ר זצוק"ל עוד בהיותו בחור צעיר, ולאחר הסתלקותו המשיך בעבודת הקודש תחת צילו של הרבי הנוכחי.

רבי גבריאל הוא זה שנמצא סביב האדמו"ר במשך רוב שעות היום, והוא זה שעומד לצידו בעריכת ה'טישים' ובאירועים השונים שנערכים בתולדות אהרן, כולל ליווי אישי וצמוד של האדמו"ר בעת נסיעה למנוחה או כל יציאה אחרת מהבית.

בתולדות אהרן מספרים כי שישא, בשנות ה-60 לחייו, הוא אדם מסור מאד לרבי ולקהילה כולה, עד כדי כך שבתקופת הרבי הקודם, הוא זה שלקח על עצמו את האחריות לכסות חובות כספיים בסך של מאות אלפי דולרים, לאחר שהוא ראה את הדאגה הרבה בה היה שרוי האדמו"ר זצוק"ל.

בנוסף לתפקידו כמשב"ק, שימש ר' גבריאל במשך שנים רבות כחלק מהנהלת המוסדות - עד לפני כשש שנים, אז פרש ונשאר בתפקיד המשב"ק המיתולוגי.

בתולדות אהרן ישנו משב"ק נוסף שמוכר בקרב החסידים, הרה"ח ר' משה יוסף צימעט, מחשובי החסידים שמכונה אצל רבים 'שר החוץ' של תולדות אהרן, וזאת בשל העובדה שהוא זה שאחראי על תיאום הביקורים של האדמו"ר בקרב חצרות החסידים, וכן על תיאום ביקורים של אדמו"רים ורבנים שמעוניינים להגיע אל הרבי מתולדות אהרן.

בנוסף, הוא זה שמקפיד להתלוות לרבי ולמשב"ק הבכיר בכל אירוע או ביקור שמתקיים מחוץ לכותלי הקהילה.

הרה''ח ר' גבריאל שישא - משב''ק האדמו''ר מתולדות אהרן (באדיבות המצלם)
הרה"ח ר' גבריאל שישא - משב"ק האדמו"ר מתולדות אהרן (באדיבות המצלם)

יצויין כי ישנם גבאים נוספים, שמשרתים נאמנה את הרבי במשך שעות היום, כאשר בנוסף, לפני כ-15 שנה מינה הרבי מתולדות אהרן את הגאון הרה"ח ר' יחזקאל דיאמנט, מזקני החסידים, לתפקיד 'גבאי הקוויטלאך' עבור החסידים שנכנסים אל הקודש לברכה ולהתייעצות.

ב'תולדות אהרן' מספרים כי הסיבה למינוי המיוחד היא בין היתר הגישה של הרבי לנושא ה'קוויטלאך' כאל משהו רוחני ועמוק יותר, מאשר כתיבה רגילה, ואשר על כן הוא בחר באחד החסידים העילויים ביותר בקהילה לתפקיד הנכסף.

רבי יחזקאל מוכר בחסידות כאדם פרוש מהבלי העולם הזה, אדם שמקום מגוריו בבית המדרש, ואשר אין לו בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד, וכך בשעות הקבועות של קבלת הקהל יושב ר' יחזקאל וכותב במשך שעות רבות את ה'קוויטלאך' במסירות ובתחושת שליחות של ממש

ויז'ניץ (מרכז)

בחצר הקודש ויז'ניץ ברחוב שלמה המלך בבני ברק, ישנם כמה גבאים ומשב"קים שפועלים ומלווים את האדמו"ר במסירות רבה.

הרה"ח רבי משה לבין, מחשובי החסידים הוא זה שמלווה את הרבי בביתו מידי יום מאז עלייתו על כס ההנהגה, והוא זה שאחראי על הקשר הישיר בין החסידים והרבי, כולל ענייני קבלת הקהל והכניסה של החסיד הממוצע אל הקודש.

בויז'ניץ מייחסים חשיבות רבה לתפקידו של ר' משה, בין היתר בשל העובדה כי הוא זה שמזכיר את השמות לפני הרבי בעת שמחה, או בעת שאלה רפואית שקשורה לענייני בריאות, או חלילה בעת אסון ל"ע.

משב"ק נוסף שמכהן בויז'ניץ הוא הרה"ח הגאון ר' יוקל וייס, שמשמש גם בתפקיד ראש ישיבת ויז'ניץ, ומהווה המשב"ק הרוחני שקרוב מאד אל הרבי במשך שעות היום.

בויז'ניץ מספרים כי ר' יוקל שותף לקבלת ההחלטות הרוחניות שמתקבלות, והוא זה אשר כותב בדרך כלל את ה'קוויטלאך' עבור החסידים שנכנסים להתייעצות ולברכה אצל הרבי, כשבנוסף הוא זה שאחראי על הכרזות הקודש בחסידות מטעם בית האדמו"ר.

הרה''ח ר' בעריש גפנר לצד הרבי מויז'ניץ (דוד כהן - פלאש 90)
הרה"ח ר' בעריש גפנר לצד הרבי מויז'ניץ (דוד כהן - פלאש 90)

בנוסף למשב"קים הוותיקים, ישנם גבאים נוספים המשמשים בקודש, הרה"ח ר' בעריש גפנר והרה"ח ר' יצחק שארף.

ר' בעריש גפנר משמש את הרבי בדרך כלל בבני ברק, יחד עם ר' משה לבין, ור' יצחק שארף משמש את הרבי בתפילות וב'טישים', ובעת יציאותיו לחו"ל או בעת שהותו של הרבי למנוחה.

בויז'ניץ מתארים את ר' בעריש גפנר כמשב"ק מסור מאד לרבי, שמתחיל את יומו בשעות הבוקר המוקדמות, ועד לשעות הלילה המאוחרות. הוא זה שמנהל את ענייניו האישיים של האדמו"ר, כולל היומן והלו"ז השנתי שכולל בתוכו ארועים רבים בארץ ובעולם, ובנוסף הוא גם נהגו האישי של הרבי לכל נסיעה קרובה או רחוקה.

סאדיגורה

בחצר הקודש סאדיגורה מכהנים בתפקיד המשב"ק כמה מחשובי החסידים. הוותיק שבהם הוא הרה"ח ר' דוד משה סגל, מדמויות ההוד בחצר, ומי שמשמש בתפקיד המשב"ק לבית סאדיגורה כבר 54 שנים במהלכן זכה לשמש ארבעה אדמו"רים.

ר' דוד משה הוא זה שגם רושם כיום את ה'קוויטלאך' עבור החסידים שנכנסים להתייעצות ולברכה אל הקודש פנימה, והוא זה שמכריז על מעמידי היין (שטעלן וויין) ב'טישים' שנערכים בחסידות.

בסאדיגורה נחשב ר' דוד משה לשם דבר, בהיותו נצר לצדיק המפורסם רבי שלום סגל מפוהודייץ זצ"ל, שהסתופף בצילו של האדמו"ר הזקן רבי דוד משה מטשורטקוב.

ר' דוד משה החל את דרכו בצעירותו לצד האדמו"רים לבית סאדיגורה, החל מהקמת בית המדרש של סאדיגורה ברחוב בצלאל יפה בתל אביב, ולאחר מכן בבית המדרש ברחוב פנקס בעיר בראשות הרבי בעל ה'כנסת מרדכי' זיע"א, ועד להקמת בית המדרש המרכזי בבני ברק.

המשב''ק הרה''ח ר' דוד משה סגל (באדיבות המצלם)
המשב"ק הרה"ח ר' דוד משה סגל (באדיבות המצלם)
הגדלה

בנו הרה"ח ר' מרדכי יוסף, שזכה לחיבה מיוחדת בקרב האדמו"ר בעל ה'עטרת ישראל' זצוק"ל, מסייע כיום בידי אביו ר' דוד משה במלאכת הקודש, באופן של 'ברא כרעיה דאבוה' ממש בענייני הגבאות, והוא אף נחשב לאיש אמונו הקרוב של הרבי הנוכחי עליו הוא סומך מאוד.

משב"ק נוסף ומוכר מאד בקרב החסידים הוא הרב אברהם חיים ברנדויין, מחשובי החסידים, ור"מ בישיבה של החסידות ומראשי החבורות של בחורי החסידות.

הרב אברהם חיים זכה לשמש את האדמו"ר בעל ה'עקבי אבירים' זיע"א, והוא היה זה שמונה מטעמו לעריכת התורות וזכה לעבור עליהן עם הרבי זצ"ל מידי שבוע.

לאחר הסתלקותו של הרבי, הוא מונה ע"י האדמו"ר הקודם, בעל ה'עטרת ישראל' לכהן בגבאות, ומאז משמש הרב אברהם חיים כאחראי על העברת השאלות מהציבור אל הקודש פנימה, והוא ממשיך גם היום בתפקידו כאחראי על ההוצאה לאור של דברי תורותיו של הרבי הנוכחי.

המשב''ק הרה''ח ר' אברהם חיים ברנדוויין (באדיבות המצלם)
המשב"ק הרה"ח ר' אברהם חיים ברנדוויין (באדיבות המצלם)
הגדלה

הגבאי שנמצא בסמיכות לאדמו"ר במשך רוב שעות היממה הוא ר' משה ברגר שצובר כ-20 שעות מדי יום לצד הרבי, החל משעה מוקדמת לפנות בוקר, אז מתחיל הרבי את סדר יומו, ועד השעות הקטנות של הלילה.

המשב''ק ר' משה ברגר (צ.פ)
המשב"ק ר' משה ברגר (צ.פ.)

ר' משה הוא נכדו של הרה"ח רבי יונה צלר, מדמויות ההוד של בית רוז'ין וממעתיקי השמועה, והחל את דרכו כהויז בחור' אצל האדמו"ר בעל ה'עקבי אבירים', המשיך אצל ה'עטרת ישראל' שחיבבו וקירבו וכמובן ממשיך כיום אצל הרבי הנוכחי.

סערט ויז'ניץ

בחצר הקודש סערט ויז'ניץ משמש בתפקיד המשב"ק המרכזי הרה"ח ר' משה לייב רוטנר. רוטנר שמונה לתפקיד ע"י הרבי הנוכחי, לא שימש בתפקיד אצל האדמו"ר הקודם, ומהרגע שהחל לשמש כמשב"ק, הוא זה שצמוד וזמין לצרכיו של האדמו"ר במשך 24 שעות, שבעה ימים בשבוע.

בסערט ויז'ניץ מספרים כי ר' משה לייב הוא דמות מוערכת מאד בקרב החסידים, אדם שמלא וגדוש בסיפורי צדיקים, מחנך בתלמוד תורה סערט ויז'ניץ ור"מ במכינה לישיבה קטנה של החסידות, שמנצל כל רגע פנוי ללימוד תורה, ונכד של הרבי מחאליסה (חליסער רוב).

עוד לפני שמונה לתפקיד המשב"ק, היה ר' משה לייב נוהג לשבת רבות עם בחורי החסידות, ולחזקם בסיפורי צדיקים לבית ויז'ניץ ובכלל.

כהיום הוא זה שמלווה את הרבי בכל צעד, ובכל מקום שאליו הוא יוצא, והוא זה שמטפל בנושאים הכי רגישים שנוגעים לרבי ולבני ביתו, והוא איש הקשר בין החסידים שזקוקים לייעוץ דחוף מטעם הרבי, כולל שיחות טלפון שמתקבלות בשעות הלילה המאוחרות.

יצויין כי מי שכותב את ה'קוויטלאך' עבור החסידים שנכנסים אל הקודש, הוא הרה"ח רבי נפתלי קליין, מחשובי החסידים שנמצא בתפקידו כבר שנים רבות.

דז'יקוב

בחסידות דז'יקוב - ויז'ניץ משמשים כמשב"קים הרה"ח ר' אלחנן כהן והרה"ח ר' אפרים שכטר.

הרב כהן החל את דרכו כרב בזמן שהקהילה התבססה בעיר רחובות, וכבר אז הוא נודע כפועל רבות למען דברים שבקדושה.

ר' אלחנן היה זה שסייע לרבי בתחילת דרכו, והוא אף ניהל את כל ענייני הבית, ומאז הוא הפך לאיש אמונו של האדמו"ר.

בדזי'קוב מספרים כי מדובר במשב"ק רציני שעושה עבודתו במסירות רבה, תוך שהוא גם קשוב מאד לחסידים עצמם שמבקשים להיכנס לברכה ולהתייעצות אל הקודש פנימה.

המשב"ק הנוסף בחסידות הוא כאמור הרה"ח ר' אפרים שכטר. שכטר שימש בתחילת דרכו כגבאי בית המדרש בעיר רחובות, ומאז שהוא נקרא אל הדגל לתפקיד המשב"ק, הוא עזב את תפקידו כמלמד בתלמוד תורה, והפך עד מהרה למשב"ק החביב בקהילה.

בדז'יקוב מספרים כי לשכטר יש קשר קרוב ואיתן עם הדור הצעיר בחסידות, בעיקר בשל העובדה כי הוא משמש גם כמדריך חתנים, תפקיד שגורם לו להכיר היטב את האברכים הצעירים.

בנוסף, רעייתו של הרב שכטר היא זאת שמכינה את חלק מהמאכלים עבור ה'טישים' שעורך האדמו"ר, ובכך הבית כולו פועל במשך כל השנה לטובת הרבי והקהילה.

המשב''קים הרב שכטר והרב כהן לצד האדמו''ר מדז'יקוב (יהושע פרוכטר)
המשב"קים הרב שכטר והרב כהן לצד האדמו"ר מדז'יקוב (יהושע פרוכטר)

נזכיר כי לפני מספר שנים עבר הרבי יחד עם חלק גדול מחברי הקהילה להתגורר בעיר בית שמש, שם הקימו בית מדרש רחב ומכובד, שם משמש המשב"ק שכטר גם כמכריז ההכרזות מטעם הרבי, כאשר בנוסף, בנו הרה"ח ר' אלעזר דוד נחשב לאחד העסקנים הבולטים בחסידות, ומאנשי הסוד של האדמו"ר.

יצויין כי המשב"קים כהן ושכטר, אף כותבים את ה'קוויטלאך' עבור החסידים, ושניהם אף משמשים כנהגים אישיים של הרבי בעת הצורך.

שבט הלוי

בחצר 'שבט הלוי', המקום בו מונה גאב"ד חדש אך לאחרונה, מכהנים ארבעה אנשים בתפקיד המשב"ק. הרה"ח ר' אלעזר לנדאו, הרה"ח ר' יואל אייזנבאך, הרה"ח ר' ישראל חיים גולדשטיין, והרה"ח ר' אליעזר דוב ענגל, הגבאי הוותיק בשבט הלוי.

חלוקת התפקידים מתבצעת באופן מסודר, כאשר המשב"קים לנדאו ואייזנבאך אחראים בין היתר על ענייני בית הדין ובית ההוראה 'זכרון מאיר', ועל עניינים ציבוריים העומדים על הפרק.

על הרב לנדאו מספרים ב'שבט הלוי' כי הוא החל את דרכו כ'הויז בחור' של מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר, ולאחר מכן המשיך בתפקידו לצד בעל ה'מחשבת הלוי' זצוק"ל.

לנדאו משמש במקביל גם כמשגיח רוחני בישיבות קוידינוב ושבט הלוי בבני ברק, והוא ידוע כאיש מוכשר היודע לנווט בחכמה ובתבונה את דרכו ואת קשריו עם חצרות האדמו"רים והרבנים השונים.

המשב''קים הרב לנדאו והרב אייזנאך (מימין) (באדיבות חצר שבט הלוי)
המשב"קים הרב לנדאו והרב אייזנאך (מימין) (באדיבות חצר שבט הלוי)

המשב"ק הרב אייזנבאך, הינו איש חינוך מוכר וידעוע מאד בבני ברק, והוא משמש אחד ממנהלי תלמוד תורה 'חוג חתם סופר' בעיר, איש חסד שעוסק בצרכי ציבור שנים רבות, ואף בעל תפילה בימים הנוראים, שנקרא לראשונה ע"י מרן בעל ה'שבט הלוי' לעבור לפני התיבה עוד בהיותו בשנות השלושים בחייו, צעד שנחשב חריג.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

המשב"ק השלישי הרב גולדשטיין משמש בתפקיד נהגו האישי של הגאב"ד, וגם אחראי על ענייניו הפרטיים, שלו ושל בני משפחתו, תפקיד אותו ביצע במסירות רבה בחייו של בעל ה'מחשבת הלוי' שנפטר לאחרונה, וגם של אביו בעל 'השבט הלוי' בימים של טרם הסתלקותו.

המשב''קים הרב ענגל והרב גולדשטיין (באדיבות חצר שבט הלוי)
המשב"קים הרב ענגל והרב גולדשטיין (באדיבות חצר שבט הלוי)
הגדלה

המשב"ק הרביעי הרה"ח ר' אליעזר דב ענגל, משמש הגבאי של בית המדרש שבט הלוי, והוא זה שאחראי על המעמדים השונים שמתקיימים בחצר הקודש, וכן על הפעילות השוטפת בבית המדרש, כולל תפילות, חזנים ועוד.

ענגל הוא בנו של המשב"ק, הרב ישראל יהודה אלימלך ענגל, ששימש במסירות רבה את מרן בעל ה'שבט הלוי' זצ"ל לאורך שנים רבות, ובעברו אף שימש כ'הויז בחור' אצל האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זצ"ל.

בשבט הלוי מספרים עליו כי הוא ידוע כבעל זכרון מיוחד בכל מה שקשור למנהגים ולהנהגות בחצר שבט הלוי, ובקרב העומדים בראש במהלך השנים הרבות, אדם שהיה מסור בכל נפשו לגאב"ד הקודם בעל ה'מחשבת הלוי'.