אאא

המונים השתתפו במעמד הקבלת פני רבו אצל הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, ובהשתתפות ראשי וחשובי הקהל בשכונת 'נאות יוסף' בבני ברק.

המעמד נפתח בשירת ניגוני חג הפסח ולאחר מכן נשא הגרמ"ש דברי תורה וחיזוק, תוך שהוא מציין את חובת ההודאה על יציאת בני ישראל ממצרים, וכן על היציאה מתקופת הקורונה.

לאחר מכן עברו קהל המשתתפים לפני הרב לברכה ולברכת 'לחיים'.