אאא

לאחר שבועות ארוכים של הכנה, חג הפסח כבר מאחורינו. אמנם, כולנו ערכנו מכירת חמץ לגוי - אלפים דרך המכירה של "כיכר השבת" - אך ישנם המקפידים שלא לאכול חמץ שנמכר לגוי ונמנעים מצריכת חמץ שעבר עליו הפסח, מחשש שמא לא נמכר כראוי או שסבורים כי לא מהני מכירת חמץ בחמץ ודאי, כדעת הגר"א והחזו"א.

חלק מהמחמירים מסתפקים בחמץ ש"נאפה לאחר הפסח", כאשר המשמעות הינה שהקמח ויתר מרכיבי המוצר נמכרו לגוי - אך המוצר עצמו יוצר לאחר הפסח, ויש המהדרים ומקפידים לצורך חמץ שעשוי מקמח ש"נטחן לאחר הפסח".

כיצד נוכל לדעת מתי באמת הכינו את החמץ?

האפשרות הפשוטה והאמינה ביותר היא תאריך הייצור המוטבע על כל מוצר. בחלק מהמוצרים תאריך הייצור מופיע בצורה ברורה עם התאריך המלא בו ייצרו את המוצר, ושנה זו מדובר על 04/04/2021, שזה היום הראשון שלאחר חג הפסח.

אך ישנם מוצרים שבהם תאריך היצור נכתב בצורת "קוד יצור", המכיל בתוכו מספרים שונים המשמשים את המפעל לצרכי מעקב ובקרה.

השיטה המקובלת היא למספר את כל הימים שבין ה-1 בינואר ל-31 בדצמבר, כשכל יום מקבל מספר עוקב, וכך הוא מצוין בקוד היצור בתוספת השנה.

היום, יום ראשון, 4 באפריל 2021, הוא היום ה-94 מתחילת השנה הלועזית. אם כן, קוד היצור שלו אמור לכלול את הספרות 01-094, כלומר, היום ה-94 בשנת 2021, ואם המוצר יוצר כבר אמש, מיד לאחר צאת החג, אז - 01-093.

לעיתים, הקוד כולל רק את הספרה האחרונה של השנה, כלומר "1094", כשה-1 הראשון מסמל את שנת 2021.

יצוין כי במוצרים של מפעלים מסוימים מופיעות לעיתים עוד ספרה אחת או שתיים, כגון 01-094-2, המסמלות את המשמרת או המפעל ואין להן חשיבות לתאריך הייצור לעניין החמץ.

לפי זה, כל המוצרים שיוצרו לפני סוף פסח תשפ"א, הקוד שלהם יהיה עד 01094.

לתשומת לב: ישנם מוצרים שהקוד מסמן את תאריך אריזת המוצר ולא תאריך הייצור ויש לשים לב לכך. בנוסף, מוצרים שיוצרו לפני הפסח עלולים להופיע על המדפים בהמשך הקיץ.