אאא

בירושלים נפטרה בצהריים (רביעי) בשיבה טובה הרבנית הצדקנית מרת גלאדיס הלל ע"ה, אמו של ראש ישיבת אהבת שלום הגאון המקובל רבי יעקב הלל.

המנוחה נולדה לפני כמאה שנים בעיראק לאביה רבי עזרא זצ"ל, ובהגיע לפרקה היא נשאה לרבי משה הלל זצ"ל, שנולד גם כן בעיראק.

בחייה גידלה במסירות רבה את ילדיה ודאגה תמיד לכלל בני המשפחה, תוך שהיא שמה דגש מיוחד על חינוך הילדים לתורה ולמצוות.

בקרב בני המשפחה מספרים כי המנוחה היתה מקפידה במשך שנות חייה להתפלל מידי יום ולהודות להקב"ה על הכול.

בפטירתה הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בני משפחה, צאצאים ונכדים ההולכים בדרך התורה.

הלווייתה תתקיים בשעה 18:30 בבית ההספד 'קהילות ירושלים' בהר המנוחות, שם היא גם תטמן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.