אאא

אב בית הדין באשקלון, הרב ישי בוכריס, התיר לפרסם את שמו, זהותו ותמונתו של אריה לייב קישון, המסרב להעניק לאשתו גולדה שרה - גט.

בית הדין האזורי התיר כאמור לעשות 'שיימינג' לקישון, כאשר הדיינים מטיליןם עליו עוד שורה של סנקציות והגבלות, חוקיות ודתיות.

הסיפור של בני הזוג החל לפני 15 שנים - אז נישאו, לפני קרוב לשלוש שנים, רצתה גולדה להתגרש ופתחה תיק גירושין, אך אריה סירב לכך, למרות פסק הדין שחייב אותו לתת גט.

בעקבות זאת, בית הדין החליט להתיר לאישה לצאת במסע 'שיימינג', והוטלו על קישון "הרחקות רבינו תם"; אסור לציבור לדבר איתו ולנהל אתו מו"מ בענייני ממון, אסור לארח ולהשקות אותו, אין לבקר אותו כשהוא חולה, אין לתת לו מקום בבית הכנסת, אין לתת לו עלייה אין לשאול בשלומו, ואין לתת לו לגשת חזן ולהגיד קדיש יתום.

במקביל, הוטלו על אריה לייב קישון גם הגבלות אזרחיות; הוא לא יוכל לצאת מהארץ, לא יוכל להחזיק רישיון נהיגה וכן לא יוכל לפתוח או להחזיק חשבון בנק ולעסוק במקצוע מסודר.

במקביל, בארגון המסייע לנשים מעוכבות גט, פתחו במסע שיימינג עם כרוזים הקוראים לציבור: "פגשתם את אריה לייב? תגידו לו לתת לגולדה גט".