אאא
הנער ב'לשכתו', עם מנוחה פוקס
הנער ב'לשכתו', עם מנוחה פוקס