אאא

נציב שירות המדינה קבע הנחיות חדשות, המתירות למנהלים בשירות המדינה לפטר עובד שלא התחסן או שמסרב להציג תוצאה שלילית מבדיקת קורונה שערך לאחרונה.

על פי ההחלטה, שהתפרסמה ב-ynet ונכנסת לתוקפה היום (ראשון), מנהלים יוכלו לבקש מכל עובד שלהם להציג אישור תו ירוק (הקיים למחוסנים) או בדיקת קורונה שלילית שבוצעה עד שבעה ימים לפני דרישת המנהל.

במידה והעובד מסרב לכך, זו יכולה להיות עילה מספקת להעברתו לתפקיד אחר - כך לפי קביעת ועדת השירות בראשות נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ.

הנימוק להחלטה זו: "קיים צורך למנועה תחלואה ולצמצם את נזקיה, להבטיח רציפות תפקודית של משרדי הממשלה ולתת שירות סדיר לאזרחי המדינה".

וכיצד זה יעבוד בפועל? על פי ההנחיות, האחראי במשרד (מנכ"ל או סמנכ"ל) יפעיל את שיקול דעתו האם לדרוש את המידע מעובדיו והאם יש בכך צורך לשם קביעת סדרי עבודה ש"ימנעו את הפצת הנגיף ושמירה על בריאות העובדים והציבור".

אחד הפרמטרים לפיו ייקבע הצורך להציג תו ירוק או תוצאה שלילית מבדיקת קורונה, הוא סוג העבודה; האם היא כזו שהעובד בא במהלכה במגע, עם אוכלוסייה בסיכון גבוה להידבקות במחלה.

במקרה של סירוב העובד לבקשה, נקבע כי האחראי יהיה רשאי להעביר אותו ממקום עבודה אחד לאחר או לאשר לו עבודה מהבית - בה הוא לא יוכל לבצע כוננויות, קריאות פתע או לקבל 'עבודה בשעות נוספות'.

עוד הוחלט, כי עובד שכזה יהיה רשאי להגיש ערר לנציב שירות המדינה על ההחלטה בעניינו, וכן המידע על מצב החיסון של העובדים יישמר באופן דומה לשמירת תעודות מחלה או כל מידע רפואי אחר: תחת חיסיון.