אאא

חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני הגיע בתחילת השבוע לתפילה בציון התנא רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה להעתיר בתפילה על כלל הרווקים והרווקות מעם ישראל.

במהלך התפילה פרץ הגר"ש בבכי מר וזעק לישועה מהרה על כל הרווקים בעם ישראל.

יצוין כי בכל עת מעורר הגר"ש על נושא כואב זה ואומר כי "לאחרונה רבים באים לבקש ברכה בנושא זה, יש הרבה מעוכבי זיווג וצריך לזעוק לישועה".