אאא

מסכת יומא, דף ס"ג - השיעור בעברית:     

 

מסכת יומא, דף ס"ג - השיעור באידיש:       

 

מסכת יומא, דף ס"ג - השיעור באנגלית:     

 

מסכת יומא, דף ס"ג - השיעור בצרפתית:       

 

מסכת יומא, דף ס"ג - השיעור בספרדית: