אאא

ההחלטה הראשונה: שר הביטחון, בני גנץ, שלח הבוקר (שני) מחדש למזכירות הממשלה את הצעת ההחלטה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאסון במירון, בכדי להעבירה להתייחסות שרי הממשלה החדשים. ההצעה תאושר בהסכמת כל חברי הקואליציה, כבר בישיבת הממשלה הקרובה.

כזכור, בנאומו הראשון בכנסת, אמר ראש הממשלה, נפתלי בנט: "התבקשתי על ידי אביו של אליהו שמואל ז"ל,  נער חרדי בן שש עשרה, שנהרג האסון במירון, להזכיר אותו בנאום ההשבעה. אלי היה ילד מתוק, עזר תמיד לחבריו, וראה את כולם בעין טובה. לא נשכח את אלי ולא נתעלם ממותו. ועדת חקירה ממלכתית קום תקום". 

במכתב למזכירות הממשלה, כתב השר גנץ: "מוטלת עלינו החובה לחקור ולבדוק כל היבט אפשרי שהיה בו להביא לאסון הכבד, ולבחון את פעולתם של כל הגורמים המעורבים בפרשה, בכדי להפיק לקחים, ולמנוע הישנות אסונות דומים".

"ברור כבר עתה", הוסיף גנץ: "שריבוי המערכות המעורבות בטיפול באירועים ציבוריים רבי משתתפים דורש בחינה מעמיקה, של גורם מקצועי, עצמאי, ובלתי תלוי. הוועדה תחקור את השתלשלות האירועים, ותקבע ממצאים ומסקנות לגבי הגורמים, הליקויים, הכשלים או המחדלים הנוגעים להיערכות לאירוע וניהולו, אשר הובילו לתוצאות האסון הכבד".

בהצעת המחליטים נכתב: "הוועדה תחקור השתלשלות האירוע ותקבע ממצאים ומסקנות בכל הנוגע למכלול ההיבטים של האירוע, ובכלל זה תתייחס גם לעניינים הבאים: מעגלי קבלת ההחלטות שהובילו לאישור האירוע וקביעת המתווה שאושר ותנאיו; מכלול השאלות המקצועיות והמשפטיות הנוגעות לבטיחות אירועי פולחן דתיים ומקומות המשמשים את הציבור לעריכתם, לרבות ובמיוחד מקומות המשמשים לקיום אירועים רבי משתתפים, וכן לניהול אירועים כאמור, לרבות הגדרת בעלי תפקידים ותחומי אחריותם; הכלים העומדים בפני רשויות המדינה וגורמים נוספים לאפשר הפעלה יעילה ותקינה של המתחם".

בהצעת המחליטים נחשף  העלות לוועדת חקירה ממלכתית: "העלות המוערכת לניהול ותפעול הוועדה מוערכת בכחמישה מיליון ש״ח בשנה".