אאא

לאחר הקמת ממשלת בנט-לפיד, חברי הכנסת של ש"ס עלו למעונו של נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, שתקף בחריפות את הממשלה החדשה והורה לחברי הכנסת  פעולה ולהיפגש עם חברי הקואליציה החדשה. 

הגר"ש כהן הזהיר את חברי הכנסת, העסקנים ומנהלי המוסדות שלא לשתף פעולה עם חברי הממשלה, גם לצורך תקציבים למוסדות החינוך.

בדבריו אמר הגר"ש כהן: "אסור בשום פנים ואופן לשתף פעולה עם אותם אלו מחריבי הדת והשותפים לממשלת הזדון. מי שפונה ומסתייע דרכם עובר על חילול ה' ולא תשרה בו הברכה".

נשיא המועצת הוסיף בשיחתו עם חברי הכנסת: "אין שום צורך לפנות אליהם, הקב"ה דואג שלא יחסר כלום".

כזכור, במכתב מועצת חכמי התורה נגד הממשלה, נכתב: "הנה החושך יכסה ארץ, ועת צרה היא ליעקב, והצרות מתרבות מיום ליום, הן בצרת הפרט והן בצרת הכלל, ה' יצילנו.

"ובפרט עתה כאשר משנאי ה' נשאו ראש וכרתו ברית יחדיו, על ה' ועל משיחו, וחברו יחדיו להקמת ממשלת זדון, וכל מטרתם וכוונתם היא לעקור את התורה והיהדות מעם ישראל ומארץ ישראל".