אאא

לעיר 'נובוקוזנצק' שבסיביר אין עבר יהודי מוכר, ורק בעשרות השנים האחרונות התיישבו בה יהודים, שמספרם מגיע היום לכמה אלפים, מתוך למעלה ממיליון תושבים בעיר.

נובוקוזנצק היא העיר הוותיקה והגדולה במחוז 'קמרובו', השוכנת על גדות נהר 'טום', ובה מכרות פחם ותעשיית פלדה מהגדולים בעולם. עם התפתחותה והתרבות היהודים המועסקים במפעלים הרבים בעיר והמחוז, מינה רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר, את הרב מנחם רבינוביץ כרב העיר, ובכך הצטרף למשפחה הגדולה של שלוחי חב"ד ברחבי רוסיה.

עם הגעת השליח החדש אל העיר, לפני מספר שנים, הוא החל באיתור המשפחות היהודיות והזמנתם לפעילות היהודית הענפה בעיר, הכוללת תפילות, שיעורי תורה, לימודים לילדים ונוער ופרויקט עזרה וסעד לנצרכים. כך שבתוך תקופה קצרה, קמה וניצבה קהילה יהודית חדשה ומפוארת, ויחד עם התרחבותה הורגש הצורך בספר תורה משלהם, דבר שבא בשבועות אלו לפתרונו, ביוזמת הרב הראשי, אשר פנה אל הנגיד מר גבריאל תור, והוא הקדיש את ספר התורה המהודר לזכות אביו וכל משפחתו.

האותיות האחרונות של ספר התורה נכתבו בטקס רב רושם מרגש, בהיכל בית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" במרכז מוסקבה, בהשתתפות התורם ומשפחתו, ידיד התורם ומשפחתו הרב יעקב פישיכאדזע מפטרבורג, רב העיר נובוקוזנצק הרב רבינוביץ שהגיע אל האירוע במיוחד.

לאחר הקפות וריקודי שמחה, נערכה סעודת מצווה והתוועדות חסידית. לאחר מכן שב הרב רבינוביץ חזרה לעירו, כשבחיקו ספר התורה החדש, והוא הוכנס אל ארון הקודש בבית הכנסת בנובוקוזנצק לשמחתם הגדולה של יהודי העיר.