אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים בציבור הספרדי, במתקפה חריפה נגד ממשלת בנט-לפיד: "קומץ של אנשים רוצים לעקור כל זיקה ליהדות. אנא נלך ואנא ניסתר".

הרב נשאל בתחילת השבוע: "הנה הגזירות נגד השם ונגד משיחו, מה עלינו לעשות".

בתשובתו קרא הפוסק להתענות ולהתפלל: "לבכות ולהתחנן לפני בוראינו על הגזירות הנוראות שרוצים לגזור על עם ישראל. ולעקור חס ושלום את הדת והתורה".

בהמשך תשובתו הסביר: "זו שעת מבחן קשה לכולנו, האויבים באירן ואגפיה חורשים עלינו מזימות, ואין מי שיודע מה ילד יום, וכאן קומץ של אנשים רוצים לעקור כל זיקה ליהדות".

"אנה נלך ואנה ניסתר. נשוב אל השם בכל לב", סיכם הרב בן ציון מוצפי את תשובתו.