אאא

תלמידי הישיבה לצעירים "בני יששכר" בחדרה, זכו להאזין לשיחת חיזוק מיוחדת מפי הגאון רבי טוביה פולק, מגדולי הדרשנים ו'המעוררים' בעולם התורה והמנהל הרוחני של ישיבת עטרת ישראל לצעירים, אשר עוררם בחשיבות ההתמדה בתורה והזהירות הנדרשת מפגעי הטכנולוגיה.

יצוין, כי המשגיח, הגר"ט פולק ליווה בשנה האחרונה למנוחות את בתו אסתר בילא ע"ה שנפטרה בגיל 21 אחרי ימים ספורים של מחלה קשה, כעשרה חודשים אחרי פטירת אשתו, אף היא מהמחלה הקשה. מאז הטרגדיות הקשות שחווה, מוסיף הגר"ט לחזק את הציבור באמונה ובטחון בהשם יתברך.

בדבריו לתלמידים הצעירים, עורר הגר"ט פולק על העדינות הנדרשת מבן תורה בכל הליכותיו: "בני תורה צריכים לנהוג בעדינות באכילתם, בהתנהגותם ואף בסברות הלימוד שמעלים. עיקר עבודת זמננו היא עדינות", אמר המשגיח לבחורי הישיבה.

הגר"ט פולק אמר לבני הישיבה, כי עליהם ללמוד את הסוגיות הנלמדות בישיבה באופן בהיר ונהיר ולהבינם לאשורם ולעומקם. "זו הדרך לגדול בתורה", הדגיש בפניהם.  

התלמידים שמעו בשיחה המיוחדת דברים נוקבים על סכנת הטכנולוגיה והחובה להתנזר מהכלים המשחיתים, שעלולים לדרדר את המשתמש בהם לתהום.

במשך שעה ארוכה, בלעו תלמידי הישיבה בשקיקה את דבריו המעוררים של המשגיח וקיבלו כלים מעשיים להתמודדות עם אתגרי הזמן, בהתקרב ימי בין הזמנים.