אאא

ראב"ד העדה החרדית וראש הישיבה הגדולה בבית שמש, הגאון רבי משה שטרנבוך, מסר שיחת חיזוק לבחורים בישיבה, והבהיר להם, כי אין אף פעם חופש מלימוד התורה.

בסוף 'זמן קיץ', מסר הגר"מ - כהרגלו, שיעור הלכה לקבוצה מתלמידי ישיבתו, לאחר השיעור הקבוע, ביקשו התלמידים לשמוע דברי חיזוק והכנה לימי בין הזמנים, אך זקן הפוסקים השיב "אין חופש בבין הזמנים".

לאחר מכן סיפר זקן הפוסקים על רבו בישיבת "תורת אמת" בלונדון הגאון רבי משה שניידר שמתחילה התנגד מאוד לימי בין הזמנים, וסבר שאינו נצרך אלא ליחידים הלומדים בהתמדה גדולה עד שנחלשים ונזקקים למנוחה, אבל אח"כ חזר בו ואמר שאדרבה צריך דווקא את בין הזמנים, ומשום שהלומד תורה בבין הזמנים, ובכך הוא מוכיח שגם כאשר הוא לומד באמצע הזמן, אין זה מחמת ההכרח אלא משום שהוא אוהב את התורה, והרי הוא זוכה לשכר רב במשך כל השנה שלומד תורה מאהבה.

נקודה מעניינת נרשמה לאחר השיעור כאשר הורה הגר"מ, לתלמידיו לסכם את הסוגיות ולכתוב 'חבורות' על הנלמד בישיבה, ואף ביקש בקשה אישית מאחד הבחורים בישיבה להגיש לפניו מידי חודש בחודשו את רשימת הבחורים שמסרו 'חבורות' לבדיקתו האישית. הבחור השיב לראש הישיבה כי "בעזרת ה' יפעל בזה בחודש אלול", אך ראש הישיבה הגיב: "ה' עוזר לך, צריך רק שגם אתה תעזור".

לאחר מכן, עברו תלמידי הישיבה לפני זקן הפוסקים להתברך לקראת צאתם לימי בין הזמנים, ומיד לאחר מכן התקיים במקום מעמד 'כתיבת אותיות' לספר תורה שיוכנס לקהילת בית מרדכי בפלעטבוש 

צפו בווידיאו