אאא

ראש הישיבה, הגאון הרב גרשון אדלשטיין, נשא אמש (שלישי), דברים בפני מאות אברכים בנוגע למצב והממשלה החדשה ונתן גם עצה כיצד ננצל מהגזרות.

אלו הדברים המלאים:

"והנה בתקופה זו, יש בשלטון כוונה לגזור גזירות, על הרוחניות, להיות ככל הגויים בית ישראל, ומבקשים לגזור על הרבה עניינים, שלא יוכלו לעסוק בתורה, ועל כשרות, ועל גירות, ועוד הרבה דברים, ויש שתדלנים שעוסקים בזה, אבל עלינו מה הן הזכויות, כי הכל צריך זכויות!

ואותם אנשי שלטון לא מבינים שכל זכות הקיום בעם ישראל זה רק התרי"ג מצוות, ובאמת כבר כתוב בספרים שעם ישראל לאחר החורבן, אחרי חורבן בית שני כבר אין מדינה, מפוזר ומפורד בין העמים, מפוזרים בכל העולם, ואין מדינה, כולם בגלות, ומחזיקים מעמד אלפי שנים, וכי זה מובן בדרך הטבע?

ויתירה מכך כתב בחובות הלבבות (שער הבחינה סוף פ"ה) שגם בגלות רואים את ההשגחה שעם ישראל חי חיים טובים, ולפעמים החיים של היהודים אפילו יותר טובים מאשר הגויים, ורבינו תם היה מלווה בריבית לגויים (עיין תוס' ב"מ ע, ב, ד"ה תשיך), וחיים יותר טוב מאשר הגויים, בגלות! בלי מדינה! וסובלים גזירות בגלות, אך על כל פנים מתקיימים ומחזיקים מעמד.

ובכל שנות הגלות היו גזירות, ולא היה שוויון זכויות ליהודים, במשך שנים רבות בחוץ לארץ לא היה שוויון זכויות, ורק מאוחר יותר בצרפת ובאמריקה התחילו קצת לתת שוויון זכויות, אבל ברוסיה למשל, לפני מלחמת העולם הראשונה, שאז הייתה ממשלת רוסיה על פני ששית מהעולם, היו גזירות על היהודים, וגזרו כל מיני גזירות, אך עסקו בתורה והחזיקו מעמד! שלא כדרך הטבע, וזהו זכות הקיום, בהשגחה ובנס גלוי, בלי מדינה.

לכן עכשיו שאנו רוצים שהגזירות לא יתקיימו, הנה אלו העוסקים לגזור גזירות לא מבינים את זה, אבל אנחנו מה עלינו לעשות? אמנם כן יש שתדלנים, אבל זה לא העיקר, אלא צריכים זכויות!

רק זכויות מעבירין רוע הגזירה

והזכויות הם כפי שאומרים בימים נוראים "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה", ראשית צריכים תשובה, על כל העניינים הרוחניים, תשובה על תורה, ועל עוד דברים, כגון תפילה, שתהיה יותר בכוונה.

ותשובה על תורה היינו להוסיף יותר תורה, עוד משהו תורה! עוד כמה דקות לעסוק בתורה, כל אחד לפי כוחו אפשר להוסיף משהו, ואפילו דקה אחת, אין לשער מה זה דקה אחת של תורה. ובקלם דיברו כעין זה על מעלת עניית אמן, שאין לשער גודל השכר ומה שמרוויחים בעניית אמן אחד, מילה אחת של אמן, מה מרוויחים מזה ומה שזה משפיע בעולמות העליונים.

ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה, רק עם זכויות! ומהזכויות תבוא הישועה. לכן כל אחד יראה מה שהוא יכול להוסיף, משהו תורה, כמה שאפשר, ואגב  יש לדעת כי גם אל"ף בי"ת זה דברי תורה, ומלמד בחיידר שמלמד לילדים אל"ף בי"ת, הוא מזכה הרבים בתורה, כי זה תורה, וזה גם היסוד לכל ההמשך, ואחר כך לומדים קריאה, וחומש ומשנה וגמרא, אבל היסוד מתחיל מאל"ף בי"ת, וזה גם כן דברי תורה, וכן בתפילה, כל פרק בתהלים הוא תפילה, וכל אחד מה שיוכל להוסיף לפי כוחו, זהו התשובה.

והנה לתשובה יש הרבה ספרי מוסר, ואמנם אם זה משעמם זה לא משפיע, אך יש הרבה ספרי מוסר שמעניינים ומשפיעים, ובפרט הספרים המפורסמים: מסילת ישרים, חובות הלבבות, שערי תשובה, וארחות צדיקים, ויש עוד ספרים, כגון נפש החיים, אך הוא יותר קשה קצת, וכהנה יש ספרי מוסר רבים שנותנים חיזוק, והם דרך בטוחה להצלחה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

וכן צדקה, ידוע שמי שנותן חומש לצדקה, מצליח עם חיים טובים ומאושרים, ובספר 'אהבת חסד' למרן החפץ חיים האריך בכל הפרטים בזה, האיך להתנהג עם צדקה ועם חומש, ובדוק ומנוסה שזה נותן הצלחה וחיים מאושרים.

ויש עוד ספר ממרן החפץ חיים 'תורת הבית' ובו האריך בדרכים ועצות האיך לעסוק בתורה, וכיצד לנצל את הזמן באופן שלא יהיה ביטול תורה.

ובכלל, ידוע שכל הספרים של החפץ חיים, דברי המוסר של החפץ חיים, משפיעים השפעה שאין לשער, ויש ממנו ספרים רבים, כגון 'שמירת הלשון', שמלבד ההלכות המבוארות בספר חפץ חיים, כתב חלק נוסף שמירת הלשון עם דברי חיזוק להיזהר מלשון הרע, וכן ספר 'שם עולם', ועוד ספרי מוסר רבים שחיבר, וידוע שכל ספריו משפיעים מאד.

אם כן יש לנו עצות להוסיף זכויות לחיים טובים ומאושרים, ובעזרת השם נזכה כולנו להתחזק בכל מה שצריך חיזוק ולזכות לכל מה שצריך".