אאא

מסכת סוכה, דף י"ח - השיעור בעברית:      

 

מסכת סוכה, דף י"ח - השיעור באידיש:      

 

מסכת סוכה, דף י"ח - השיעור באנגלית: